A N U N Ţ

          S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. angajează:

                   -  şef sistem Valea Prahovei, loc de desfăşurarea activităţii - Buşteni, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

                   - coordonator sucursală Buşteni, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţiile de participare la concurs:

  • studii superioare profil tehnic
  • experienţă în domeniul serviciilor alimentare cu apă/canalizare şi managerială;
  • lipsa antecedentelor penale;
  • stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităţii.

 

Documente solicitate la înscriere:

Candidaţii vor depune câte un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

- curriculum vitae;

- diplomă de studii care atestă calificarea cerută (original şi copie);

- orice alte documente care atestă încadrarea în condiţiile privind studiile şi experienţa profesională/managerială

- carnetul de muncă (original sau copie) şi adeverinţe pentru perioada 01.01.2011 - prezent;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare postului scos la concurs (cu specificaţie     expresă);

- declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu postul scos la concurs.

          Concursul se va desfăşura pe data de 02.12.2013, începând cu ora 830, la sediul central al societăţii şi va consta din următoarele probe:

                   - probă scrisă

                   - interviu.

 

Înscrierile se primesc până la data de 22.11.2013 la Departamentul Resurse  Umane, care va pune la dispoziţia candidaţilor bibliografia pentru concurs.

 

Prin adresa nr 6398/11.11.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca in data de 14.11.2013, intre orele 8,00-20,00 , alimentarea cu apa potabila din sursa Maneciu  se opreste, aceasta fiind necesara pentru montare de echipamente hidromecanice pe conducta de alimentare cu apa bruta a statiei de tratare Maneciu.     

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Valenii de Munte – zona de nord si carierul Tabaci;

     - Izvoarele – satele Cernesti, Malu Vanat;

     - Teisani  - satul Olteni.   

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

     Prin adresa nr 41/24.10.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca alimentarea cu apa potabila din sursa Maneciu  va fi oprita din data de 30.10.2013 - ora 8,00 pana in data de 02.11.2013.  

Oprirea este necesara pentru curatarea, spalarea si desinfectia rezervoarelor de apa potabila din statia Maneciu.     

Localitatile afectate  de oprire sunt:

 - Valenii de Munte – zona de nord si carierul Tabaci, se distribuie apa potabila   cu   presiune redusa din sursa Valeni.

 - Izvoarele – satele Cernesti, Malu Vanat se distribuie apa in limita stocului disponibil.

  - Teisani     - satul Olteni se distribuie apa in limita stocului disponibil.   

     Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile intre orele 9.00-18.00 in data de 22.10.2013  in comuna Poienarii Burchi si in data de 24.10.2013 in comuna Sirna, pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor  aferente  statiilor de apa din comunele sus-amintite.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

ESZ Prahova SA prin adresa nr 40/18.10.2013, informeaza SC Hidro Prahova SA ca in data de 21.10.2013, intre orele 8,00 – 12,00, alimentarea cu apa potabila din sursa Valeni  se opreste pentru executarea unui racord nou pe conducta de iesire din Statia de tratare a apei Valeni.   

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Valenii de Munte, intre orele 8.00-12.00 cu presiune redusa in limita stocului disponibil;

     - Baicoi, zona Tintea si Dambu, intre orele 8.00-19.00, in limita stocului disponibil;

     - Dumbravesti intre orele 8.00-16.00 cu presiune redusa;

     - Predeal Sarari intre orele 8.00 -12.00 cu presiune redusa;

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile pe data de 17.10.2013, intre orele 9,00-18,00 in orasul Azuga  pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor din statia de tratare Azuga.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 16.10.2013,  intre orele 10,00 -16,00, in orasul Breaza, zona alimentata din statia Nistoresti, pentru repararea unei vane defecte.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 10.10.2013, intre  orele 9,00-12,00, in orasul Valenii de Munte - zona centrala, urmare unei avarii  pe conducta de distributie din strada Tipografiei.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 08.10.2013  in comuna Fulga si in data de 10.10.2013 in comuna Poenarii Burchii, intre orele 7.00-18.00,  pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor de apa.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

Prin adresa nr 69/30.09.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca in data de 02.10.2013, intre orele 6,00 – 16,00, alimentarea cu apa potabila din sursa Paltinu firul 1 se opreste, pentru executarea unor lucrari programate.   

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Campina - zona alimentata din statia Doftanei, alimentate din firul 1;

     - Baicoi - zona alimentata din Paltinu;

     - Banesti.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa, care vor fi  analizate in vederea  asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA  intrerupe distributia apei potabile in zilele de 24.09.2013 si 25.09.2013 in comuna Draganesti pentru efectuarea lucrarilor programate de igienizare si spalare a rezervorului statiei Draganesti.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

Prin adresa nr 36/18.09.2013, ESZ Prahova SA informeaza ca in data de 19.09.2013, intre orele 8.00 - 16.00, alimentarea cu apa potabila din sursa Maneciu se opreste, in vederea racordarii Sistemului microzonal de alimentare cu apa in comunele Cerasu, Drajna, Posesti, Batrani, Starchiojd.   

Localitatile afectate sunt:

     -  Valenii de Munte, zona de nord a orasului, alimentate din firul Maneciu

     -  Drajna

    -   Izvoarele – sat Cernesti.

    -   Teisani – zona alimentata cu apa din sursa Maneciu.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea  asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

 

SC Hidro Prahova SA sisteaza  furnizarea apei potabile in orasul Valenii de Munte, urmare unei avarii majore aparute in data de 12.08.2013.

Vor fi afectate strazile:

  • Andrei Muresanu;
  • Barbu St. Delavrancea.

Lucrarile de reparatii se vor desfasura pana la aducerea sistemului de distributie la parametrii optimi de functionare.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

 

S.C Hidro Prahova SA va restrictiona furnizarea apei potabile in comuna Baba Ana, urmare scaderii debitului surselor de apa si cresterii consumului in perioada caniculara.

Vor fi afectate satele: Ciresanu, Conduratu si Satu Nou

Apa va fi distribuita cu program, incepanad din data de 09.08.2013, astfel:

- intre orele 9.00—18.00  se va intrerupe furnizarea apei;

- intre 18.00—9.00           furnizarea apei va fi reluata.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

 

SC Hidro Prahova SA va sista furnizarea apei potabile in data de 09.07.2013  in comuna Albesti Paleologu  timp de 24 ore, pentru efectuarea operatiilor de igienizare a rezervorului de apa potabila din cadrul statiei de clorinare.

Toti abonatii sunt instiintati prin anunturi publice afisate din data de 08.08.2013, pentru asigurarea rezervei cu apa. 

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

In urma adresei Nr.23/02.08.2013, primita de la SC EXPLOATARE SISTEM ZONAL SA , privind oprirea apei pe conducta de aductiune Valeni-N.H.Movila Vulpii - tronsonul Dumbravesti – N.H. M.Vulpii pentru asigurarea conditiilor de racordare a conductei din zona gara Gageni,  SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 06.08.2013, ora 7.00 in Plopeni, Dumbravesti si Baicoi, pe o perioada de aprox.29 de ore.

Va  fi afectata comuna Dumbravesti si partial, in limita stocului disponibil al surselor proprii, orasele Plopeni si Baicoi( Dambu si Tintea).

Inainte de reluarea distributiei,  vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

In urma unei avarii majore,  SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 01.08.2013 in orasul Valenii de Munte.

Vor fi afectate strazile:

-Stefan cel Mare

-Cuza Voda

Lucrarile de reparatii sunt in curs de desfasurare pentru aducerea sistemului de distributie in parametrii optimi de functionare, pe parcursul intregii zile de 01.08.2013.

Inainte de reluarea distributiei,  vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

In urma unei avarii majore,  SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 31.07.201 3 in orasul Slanic.

Vor fi afectate strazile:

-Nicolae Balcescu

-Walter Maracineanu

-Mihai Eminescu

-Smardan

-G-ral Praporgescu

-George Cosbuc

-Tudor Vladimirescu

Lucrarile de reparatii sunt in curs de desfasurare pentru aducerea sistemului de distributie in parametrii optimi de functionare, intr-un timp cat mai scurt posibil..

Inainte de reluarea distributiei,  vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA a procedat la intreruperea distributiei apei potabile in data de 29.07.2013  in orasul Valenii de Munte, pe strazile Stefan cel Mare, Cuza Voda, 8 Martie, Odobescu, pentru o avarie aparuta pe conducta de distributie din str.Stefan cel Mare la intersectie cu srtada Drajnei.

Din cauza complexitatii lucrarii, intreruperea alimentarii cu apa se  prelungeste pana in data de 31.07.2013 orele 20,00.

Pana la reluarea furnizarii apei potabile, utilizatorii se pot alimenta de la  hirdrantul suprateran  amplasat pe stada Stefan cel Mare nr.13 (statia PECO).

Toti abonatii au fost anuntati din data de 29.07.2013, in vederea asigurarii rezervei de apa.  

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 29.07.2013, intre orele 7,00 si 16,00 in orasul Baicoi. 

Nu sunt afectate de oprire cartierele Tintea si Tufeni.

 Oprirea este necesara pentru lucrari de inlocuirea vanei de concesie din statia de apa Baicoi.

  Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice .

Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200