Urmare unei avarii  (forta majora) in zona Gageni, ESZ  intrerupe furnizarea apei potabile din sursa Valenii de Munte in data de 12.05.2014, pentru o perioada de 48 ore.

  SC Hidro Prahova SA distribuie apa potabila, in limita stocului disponibil in urmatoarele zone de operare:

   -    Zona Tintea, Dambu – oras Baicoi;

-          Plopeni Sat;

-          Orasul Plopeni;

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 10.04.2014,  intre orele 7.00-18.00, in satul Baraitaru din comuna Draganesti.

Oprirea se face si  este necesara  pentru igienizarea si spalarea rezervoarului din statia   de apa.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile pe data de 02.04.2014  in satul Boldesti si pe data de 07.04.2014 in satul Gradistea. Oprirea se face intre orele 7.00-18.00 si  este necesara  pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor din statiile de apa.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in comuna Albesti Paleologu in data de 20.03.2014 , intre orele 7.00-18.00 pentru igienizarea si spalarea rezervoarului din statia  de apa.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 27.02.2014  in orasul Valenii de Munte, zona de nord, urmare unei avarii aparuta la conducta de aductiune care  alimenteaza aceasta zona.

 Oprirea se face din data de 27.02.2014,ora 12.30 pana in data de 28.02.2014,ora 16.00.

Vor fi afectate toate strazile din zona de Nord: Cuza Voda, Stefan cel Mare,Cartier Tabaci.  

  Inainte de reluarea distributiei, vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Urmare unui accident tehnic pe magistrala din sursa Valeni, ESZ a intrerupt furnizarea apei potabile in data de 26.02.2014, pentru o perioada de 24 ore.

      Se  distributie apa potabila, in limita stocului disponibil, in urmatoarele zone de operare ale SC Hidro Prahova SA:

-          Zona Tintea, Dambu – oras Baicoi;

-          Comuna Dumbravesti;

-          Orasul Plopeni;

      Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

{pdf}http://www.hidroprahova.ro/files/anunt_breaza2014.pdf|width:500|height:500{/pdf}

 

 

A N U N Ţ

 

          S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. angajează:

 

                   - coordonator sucursală Vălenii de Munte, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţiile de participare la concurs:endaristice.eterminată, cu o perioadă de probă de

 • studii superioare profil tehnic;
 • experienţă profesională: minim 3 ani;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităţii.

Documente solicitate la înscriere:

Candidaţii vor depune câte un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

- curriculum vitae;

- diplomă de studii care atestă calificarea cerută (original şi copie);

- orice alte documente care atestă încadrarea în condiţiile privind studiile şi experienţa profesională

- carnetul de muncă (original şi copie) şi adeverinţe pentru perioada 01.01.2011 - prezent;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare postului scos la concurs (cu specificaţie     expresă);

- declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu postul scos la concurs.

          Concursul se va desfăşura pe data de 16.12.2013, începând cu ora 830, la sediul central al societăţii şi va consta din următoarele probe:

                   - probă scrisă

                   - interviu.

Înscrierile se primesc până la data de 12.12.2013 la departamentul Resurse Uumanee Umane,ntul c pâna şa data de 11.05 2006mane, care va pune la dispoziţia candidaţilor bibliografia pentru concurs.

 

 

 Pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor din statiile de apa, SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile pe data de 03.12.2013  in sat Ghiocelu din comuna Podenii Noi si pe data de 05.12.2013 in comuna Apostolache, intre orele 9.00-18.00

    Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

A N U N Ţ

 

          S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. angajează:

 

                   - coordonator sucursală Vălenii de Munte, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • studii superioare profil tehnic
 • experienţă în domeniul serviciilor alimentare cu apă/canalizare şi managerială;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităţii.

 

Documente solicitate la înscriere:

Candidaţii vor depune câte un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

- curriculum vitae;

- diplomă de studii care atestă calificarea cerută (original şi copie);

- orice alte documente care atestă încadrarea în condiţiile privind studiile şi experienţa profesională/managerială

- carnetul de muncă (original şi copie) şi adeverinţe pentru perioada 01.01.2011 - prezent;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare postului scos la concurs (cu specificaţie     expresă);

- declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu postul scos la concurs.

          Concursul se va desfăşura pe data de 02.12.2013, începând cu ora 830, la sediul central al societăţii şi va consta din următoarele probe:

                   - probă scrisă

                   - interviu.

Înscrierile se primesc până la data de 22.11.2013 la departamentul Resurse Uumanee Umane, care va pune la dispoziţia candidaţilor bibliografia pentru concurs.

 

A N U N Ţ

          S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. angajează:

                   -  şef sistem Valea Prahovei, loc de desfăşurarea activităţii - Buşteni, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

                   - coordonator sucursală Buşteni, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • studii superioare profil tehnic
 • experienţă în domeniul serviciilor alimentare cu apă/canalizare şi managerială;
 • lipsa antecedentelor penale;
 • stare de sănătate corespunzătoare desfăşurării activităţii.

 

Documente solicitate la înscriere:

Candidaţii vor depune câte un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

- curriculum vitae;

- diplomă de studii care atestă calificarea cerută (original şi copie);

- orice alte documente care atestă încadrarea în condiţiile privind studiile şi experienţa profesională/managerială

- carnetul de muncă (original sau copie) şi adeverinţe pentru perioada 01.01.2011 - prezent;

- buletin/carte de identitate (original şi copie);

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare postului scos la concurs (cu specificaţie     expresă);

- declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit vreo condamnare pentru fapte incompatibile cu postul scos la concurs.

          Concursul se va desfăşura pe data de 02.12.2013, începând cu ora 830, la sediul central al societăţii şi va consta din următoarele probe:

                   - probă scrisă

                   - interviu.

 

Înscrierile se primesc până la data de 22.11.2013 la Departamentul Resurse  Umane, care va pune la dispoziţia candidaţilor bibliografia pentru concurs.

 

Prin adresa nr 6398/11.11.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca in data de 14.11.2013, intre orele 8,00-20,00 , alimentarea cu apa potabila din sursa Maneciu  se opreste, aceasta fiind necesara pentru montare de echipamente hidromecanice pe conducta de alimentare cu apa bruta a statiei de tratare Maneciu.     

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Valenii de Munte – zona de nord si carierul Tabaci;

     - Izvoarele – satele Cernesti, Malu Vanat;

     - Teisani  - satul Olteni.   

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

     Prin adresa nr 41/24.10.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca alimentarea cu apa potabila din sursa Maneciu  va fi oprita din data de 30.10.2013 - ora 8,00 pana in data de 02.11.2013.  

Oprirea este necesara pentru curatarea, spalarea si desinfectia rezervoarelor de apa potabila din statia Maneciu.     

Localitatile afectate  de oprire sunt:

 - Valenii de Munte – zona de nord si carierul Tabaci, se distribuie apa potabila   cu   presiune redusa din sursa Valeni.

 - Izvoarele – satele Cernesti, Malu Vanat se distribuie apa in limita stocului disponibil.

  - Teisani     - satul Olteni se distribuie apa in limita stocului disponibil.   

     Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile intre orele 9.00-18.00 in data de 22.10.2013  in comuna Poienarii Burchi si in data de 24.10.2013 in comuna Sirna, pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor  aferente  statiilor de apa din comunele sus-amintite.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare

 

ESZ Prahova SA prin adresa nr 40/18.10.2013, informeaza SC Hidro Prahova SA ca in data de 21.10.2013, intre orele 8,00 – 12,00, alimentarea cu apa potabila din sursa Valeni  se opreste pentru executarea unui racord nou pe conducta de iesire din Statia de tratare a apei Valeni.   

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Valenii de Munte, intre orele 8.00-12.00 cu presiune redusa in limita stocului disponibil;

     - Baicoi, zona Tintea si Dambu, intre orele 8.00-19.00, in limita stocului disponibil;

     - Dumbravesti intre orele 8.00-16.00 cu presiune redusa;

     - Predeal Sarari intre orele 8.00 -12.00 cu presiune redusa;

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi  analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile pe data de 17.10.2013, intre orele 9,00-18,00 in orasul Azuga  pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor din statia de tratare Azuga.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 16.10.2013,  intre orele 10,00 -16,00, in orasul Breaza, zona alimentata din statia Nistoresti, pentru repararea unei vane defecte.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 10.10.2013, intre  orele 9,00-12,00, in orasul Valenii de Munte - zona centrala, urmare unei avarii  pe conducta de distributie din strada Tipografiei.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

SC Hidro Prahova SA intrerupe distributia apei potabile in data de 08.10.2013  in comuna Fulga si in data de 10.10.2013 in comuna Poenarii Burchii, intre orele 7.00-18.00,  pentru igienizarea si spalarea rezervoarelor de apa.

Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

 

Prin adresa nr 69/30.09.2013, ESZ Prahova SA ne informeaza ca in data de 02.10.2013, intre orele 6,00 – 16,00, alimentarea cu apa potabila din sursa Paltinu firul 1 se opreste, pentru executarea unor lucrari programate.   

     Localitatile afectate  de oprire sunt:

     - Campina - zona alimentata din statia Doftanei, alimentate din firul 1;

     - Baicoi - zona alimentata din Paltinu;

     - Banesti.

 Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa, care vor fi  analizate in vederea  asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200