Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice . 
 
Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro .
Prezentare
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a fost infiintata de catre Consiliul Judetean Prahova si 29 de consilii locale asociate in „ Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova „ ,asociatie de dezvoltare care are ca scop reglementarea, organizarea, finantatarea, exploatarea si gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate înfiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, pe baza strategiei de dezvoltare .

Asociatia a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre catre operatorul regional S.C. HIDRO PRAHOVA S.A..

Prin infiintarea asociatiei de dezvoltare intercomunitare si infiintarea operatorului regional a fost creat cadrul institutional stabilit prin Programul Operational Sectorial (POS) Mediu, program prin care vor fi accesate fonduri europene ( Fonduri de Coeziune) pentru investitii ce au in vedere extinderea/modernizarea retelelor de apă si canalizare, construirea/modernizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si canalizare, in conditiile unor tarife acceptabile pentru populatie.

Numar Inregistrare la Registrul Comertului Prahova: J29/2095/2004

Cod Unic de Inregistrare: R16826034

Cod IBAN : RO80BRDE300SV14510423000