Indicatori fizico-chimici:

Clor rezidual liber(mg/l) 0.20 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);

Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);

Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);

DuritateTotala(grade germane)11.73–(val.admisa ≥ 5grade germane);

pH (unitati pH) 7.50- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);

Turbiditate(grade NTU)-0.71-val.max.admisa ≤ 5NTU

Indicatori bacteriologici –absent

Indicatori fizico-chimici:

Clor rezidual liber(mg/l) 0.30 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);

Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);

Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);

DuritateTotala(grade germane)11.27–(val.admisa ≥ 5grade germane);

pH (unitati pH) 7.3- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);

Turbiditate(grade NTU)-0.31-val.max.admisa ≤ 5NTU

Indicatori bacteriologici –absent

Indicatori fizico-chimici:

Clor rezidual liber(mg/l) 0.55 -val.max.admisa ≥0.5mg/l) iesire statie apa

Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);

Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);

DuritateTotala(grade germane) 18.17–(val.admisa ≥ 5grade germane);

pH (unitati pH) 7.00- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);

Turbiditate(grade NTU)-1.31-val.max.admisa ≤ 5NTU

Indicatori bacteriologici –absent

Indicatori fizico-chimici:
Clor rezidual liber(mg/l) 0.35 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);
Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);
Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala(grade germane) 11.27–(val.admisa ≥ 5grade germane);
pH (unitati pH) 7.8- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);
Turbiditate(grade NTU)-0.6-val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici – absent

Indicatori fizico-chimici:
Clor rezidual liber(mg/l) 0.39 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);
Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);
Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala(grade germane)10.36–(val.admisa ≥ 5grade germane);
pH (unitati pH) 8.01- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);
Turbiditate(grade NTU)-0.55-val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici – absent

Indicatori fizico-chimici:
Clor rezidual liber(mg/l) 0.5 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);
Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);
Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala(grade germane) 10.44–(val.admisa ≥ 5grade germane);
pH (unitati pH) 7.92- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);
Turbiditate(grade NTU)-0.35-val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici – absent

Indicatori fizico-chimici:
Clor rezidual liber(mg/l) 0.22 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);
Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);
Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala(grade germane)8.96–(val.admisa ≥ 5grade germane);
pH (unitati pH) 7.96- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);
Turbiditate(grade NTU)-0.45-val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici – absent

Indicatori fizico-chimici:
Clor rezidual liber(mg/l) 0.40 -val.max.admisa in retea (0.10-0.5mg/l);
Amoniu(mg/l) 0 - val.max.admisa(0.5mg/l);
Azotiti (mg/l) 0- val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala(grade germane)10.59–(val.admisa ≥ 5grade germane);
pH (unitati pH) 7.6- val.max.admisa(6.5-9.5 unitati pH);
Turbiditate(grade NTU)-0.27-val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici –absent

Clor rezidual liber (mg/l) 0.24 -val.max.admisa(0.10-0.5mg/l);
Amoniu (mg/l) 0,0 -val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala (grade germane) 11.55–val.max.admisa (minim 5 grade germane);
Nitriti (mg/l) 0,0 -val.max.admisa(0.5mg/l);
Indice permanganat (oxidabilitate)(mgO2/l) 0.63 -val.max.admisa(5mg/l);
pH (unitati pH) 7.7- val.max.admisa(6.5-9.5)unitati pH;
Fier (mg/l) 0.04 - val. max. admisa 0.2 mg/l;
Turbiditate (grade NTU) - 1.0 - val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici –absent

Clor rezidual liber (mg/l) 0.40 -val.max.admisa(0.10-0.5mg/l);
Amoniu (mg/l) 0,0 -val.max.admisa(0.5mg/l);
DuritateTotala (grade germane) 16.88–val.max.admisa (minim 5 grade germane);
Nitriti (mg/l) 0,0 -val.max.admisa(0.5mg/l);
Indice permanganat (oxidabilitate)(mgO2/l) 0.74 -val.max.admisa(5mg/l);
pH (unitati pH) 7.0- val.max.admisa(6.5-9.5)unitati pH;
Fier (mg/l) 0.01 - val. max. admisa 0.2 mg/l;
Turbiditate (grade NTU) - 1.03 - val.max.admisa ≤ 5NTU
Indicatori bacteriologici –absent

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200