Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice . 
 
Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro .
Preț apă 2016

SC Hidro Prahova SA, operator regional de apă, care asigură servicii de furnizare de apă potabilă şi de canalizare pentru circa 211.000 de prahoveni, anunţă clienţii, persoane fizice şi juridice, că a pus în aplicare prevederile noului Cod Fiscal cu privire la reducerea TVA pentru apă şi pentru canalizare.

Astfel, de la 1 ianuarie 2016, abonaţii Hidro Prahova plătesc 4,05 lei pentru fiecare metru cub de apă potabilă consumat (inclusiv TVA 9%), cu 56 de bani mai puţin comparativ cu preţul plătit până la 31 decembrie 2015, cînd era de 4,61 lei (TVA 24%).

O diminuare a tarifului plătit de clienţii Hidro Prahova SA se va face şi pentru serviciile de canalizare, iar noul tarif aplicabil de Hidro Prahova SA este de 2,93 lei/ metru cub (TVA 20%).
 

In conformitate cu Avizul A.N.R.S.C. nr.412472/24.06.2016 si Actul Aditional nr.19/03.03.2016 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova si SC Hidro Prahova SA,  incepand cu data de 01.07.2016, preturile si tarifele la serviciile de alimentare cu apa si de canalizate pentru intreaga arie de operare a S.C. Hidro Prahova S.A. sunt :

Serviciul

Pret fara TVA

Lei/mc

Pret inclusiv TVA

Lei/mc

Apa potabila pentru intreaga arie de operare

3,87

4,22

Canalizare pentru intreaga arie de operare

2,49

2,99