Încheiere contract servicii de alimentare cu apa potabila si colectare a apelor uzate si pluviale. Generalitati

Pot beneficia pe bază de contract de serviciile de apă şi canalizare furnizate de către S.C.HIDRO PRAHOVA S.A., persoanele fizice sau juridice, din aria de operare, proprietari sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, cu punct de consum propriu (contorizat separat la nivel de branşament) şi/sau racordat la sistemul de canalizare.

Pot încheia contracte pentru serviciile de apă şi canalizare:
• agenţii economici
• instituţiile publice
• utilizatorii casnici – individuali sau asociaţiile de proprietari / locatari

Contractul se încheie pentru acei utilizatori care:
• execută branşament nou
• execută separare de consum pe un branşament existent
• preiau un punct de consum de la un alt utilizator cu contract

Solicitarea unui contract se poate face (personal , prin fax sau prin posta), la sediul fiecarei sucursale,prin completarea unei cereri tip şi depunerea documentelor însoţitoare trecute pe cerere (link la cerere contract nou casnici) (link la cerere contract nou agenti) (link la cerere contract nou institutii) (link la cerere contract nou asociatii).

Contractele pentru separarea de consum şi pentru preluarea unui punct de consum de la un alt utilizator se încheie numai după achitarea tuturor debitelor aferente vechilor contracte , precum si a taxelor de separare si contorizare.

Contractul se semnează la sediul sucursalei din zona în care se află imobilul. Termenul încheierii unui contract nou este de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice .

Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200