Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice . 
 
Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro .
Intreruperea furnizarii serviciilor
Operatorul are dreptul:

- să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

- să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

- să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă în punctul de sistare, în condiţiile legii, după 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări prealabile, utilizatorilor care nu şi-au achitat facturile precum şi orice alte debite (inclusiv penalităţi şi cheltuieli de judecată) pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor / racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate ;

- să sisteze furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apă utilizatorilor beneficiari de separări de branşament, în cazul în care aceştia nu respectă prevederile legale referitoare la termenele de efectuare a verificării metrologice periodice a contoarelor de separare ce îi deservesc.