Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati:
a) in numerar, la casieria operatorului/ casierul de teren;
b) cu fila CEC;
c) cu ordin de plata;
d) alte instrumente de plata convenite de parti.

In cazul in care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile in ordine cronologica.

In functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:
a) data certificarii platii de catre unitatea bancara a utilizatorului pentru ordinele de plata;
b) data certificata de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale;
c) data inscrisa pe chitanta emisa de casieria operatorului.

Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura.

Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice .

Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200