Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC Hidro Prahova SA Ploiesti achizitioneaza produse si servicii in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 . Procedurile de cerere de oferta si licitatii , pentru produse care au o valoare peste 30.000 Euro , sunt anuntate prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice . 
 
Pentru produsele care au o valoare cumulata sub pragul de 15000 Euro achizitia se efectueaza direct prin selectii de oferte care sunt transmise prin e-mail achizitii@hidroprahova.ro .
Facturarea
Facturarea se face lunar, in baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitatilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Preturile si tarifele practicate sunt avizate de catre A.N.R.S.C. si aprobate de catre consiliul local sau de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ Partenariatul pentru Managementul Apei - Prahova).

Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se emite in ultima zi a lunii in care prestatia a fost efectuata.

Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se inscriu pe factura.

In cazul in care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare fara acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora incepand cu data. la care operatorul a procedat la sistarea serviciului.