Indicatori calitate apă

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, societatea HIDRO PRAHOVA SA, cu sediul în Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J29/2095/2004, cod CAEN 3600, în calitate de operator de date, prelucrează cu bună-credință datele personale pe care le furnizeazã persoanele ce solicită încheierea unui contract de prestări servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Legalitatea prelucrării este dată de art. 6, lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Informațiile cu caracter personal înregistrate și prelucrate prin intermediul formularelor specifice sunt destinate utilizării de către societatea HIDRO PRAHOVA SA și pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

1.Persoana vizată și reprezentații legali ai acesteia.
2.Destinatarii legali ai datelor cu caracter personal: instanțe de judecată, executori judecătorești.
3. Persoane juridice împuternicite de HIDRO PRAHOVA SA să prelucreze în numele societății datele personale colectate, cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 și garantarea drepturilor persoanelor vizate în procesul de prelucrare a datelor: SC CONDOR G&P SRL Ploiești, SC LETTER LIONPOST SRL Breaza, PAYPOINT SERVICE S.R.L. București, Banca Comercială Română - Sucursala Ploiești, Banca Română de Dezvoltare - Sucursala Ploiești.
4. Organe de urmărire penală și alte autorități sau instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

Datele cu caracter personal obținute și prelucrate de operator vor fi stocate în perioada derulării contractelor de prestări servicii pentru alimentare cu apă potabilă și canalizare, inclusiv după finalizarea acestora, în scop de arhivare, în condițiile legii.
Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres în dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016: dreptul la informare (art 13), dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” (art.17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul de opoziție (art.21), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.22), dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (art. 77,78,79), dreptul de a se adresa justiției.
Începând cu data de 25 mai 2018, toate aceste drepturi, precum și alte solicitări legate de prelucrarea datelor personale, pot fi exprimate, prin cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul din municipiul Ploiești al societății HIDRO PRAHOVA sau la e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, telefon: 031.805.9211 și e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200