In localitatile din aria de operare a S.C. Hidro Prahova S.A , pentru zonele care au retea de canalizare, apele provenite din precipitatii (apa „meteo” sau  „pluviala”) sunt preluate si transportate prin reteaua de canalizare si deversate in emisar.

La prestarea acestui serviciu intervin costurile de preluare, transport, întreţinere şi reparare a sistemului de canalizare, inclusiv taxa de deversare în efluent, platita către Compania Nationala Apele Romane.

Potrivit legislaţiei în domeniu (Ordinele ANRSC nr. 88 si 90/2007), cCantitatea de apa meteorica preluată de reţeaua de canalizare se determina prin înmulţirea cantităţii specifice de apa meteorica, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.

De exemplu,  pentru luna octombrie 2012, Administratia Nationala de Meteorolgie a comunicat urmatoarele cantitati de precipitatii:

Statia meteorologica

Localitati

Oct. 2012

Oct. medie

Campina

Campina, Breaza Baicoi

28,6 l/mp

45,4 l/mp

Sinaia

Azuga, Busteni, Sinaia, Comarnic

56,4 l/mp

86,8 l/mp

Ploiesti

Plopeni, Urlati, Mizil

18,1 l/mp

34,2 l/mp

( *Pentru localitatile Slanic si Valenii de Munte , unde nu exista Statie Meteorologica cantitatea de precipitatii poate fi asimilata cel putin cu cea raportata la Statia Campina.)

Cantitatea de apa facturata de catre S.C. Hidro Prahova S.A. pentru toti utilizatorii din aria de operare este de 0,2/mc/mp/an, cantitate care se imparte in 12 transe si se facureaza lunar, pentru a preintampina fluctuatiile  mari ale volumelor de apa in functie de regimul precipitatiilor. Rezulta, astfel, o cantitate lunara de 16,7 l/mp/luna care corespunde unor coeficienti minimi de scurgere .

Aceasta cantitate este prevazuta si in art. 11. pct. 3 din Contractul de Furnizare/Prestare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare.

             S.C. Hidro Prahova S.A. aplica aceeasi cantitate tuturor utilizatorilor , indiferent de regimul pluviometric al zonei in care se afla acestea, pentru a nu crea discriminare intre utilizatori, avand in vedere faptul ca practica un pret unic pentru apa potabila furnizata si un pret unic pentru apa uzata preluata la canalizare.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Azuga

Adresa : Str. Independentei nr.27
Telefon : 0244/327.100
Fax : 0244/327.100

Băicoi

Adresa : Str. Closca nr.9
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200