Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

INFRASTRUCTURA DE APĂ

Sistemul de alimentare cu apă potabilă al S.C HIDRO PRAHOVA S.A cuprinde ansamblul construcțiilor, terenurilor, instalațiilor tehnologice și echipamentelor funcționale, inclusiv dotările specifice prin care se realizează acest serviciu public. Componentele din cadrul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în exploatare se referă la: captări, conducte de aducțiune, stații de tratare, stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, conducte de transport și distribuție a apei (inclusiv bransamente și apometre), racorduri, colectoare de canalizare, stații de pompare și stații de epurare.

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ
HIDRO PRAHOVA preia 35 % din apa introdusă în sistem din surse de subteran și de suprafață, aflate în administrarea A.N Apele Române R.A, prin intermediul forajelor, captărilor cu drenuri, captărilor din izvoare sau prin captări de mal/albie.

Pentru localitățile care nu beneficiază de surse de apă proprii, S.C HIDRO PRAHOVA cumpără apa tratată din stațiile furnizorilor - SC ESZ SA Prahova, S.C Hidro Jepi S.A și Parcul Industrial Vălenii de Munte, prin intermediul unor branșamente la conductele de aducțiune și transport apă. Conductele de aducțiune, cu o lungime totală de 206,148 km, fac legătura între captări, stațiile de tratare și rezervoarele de înmagazinare a apei.

• Stațiile de tratare

HIDRO PRAHOVA are în exploatare 7 stații de tratare pentru apa de suprafață, în orașele Azuga, Sinaia, Comarnic, Câmpina și Slănic, dar și 44 stații de clorinare. În cadrul acestor stații se realizează tratarea apei brute preluată din sursele de suprafață și dezinfecția apei captată din izvoare sau prin foraje.

Cea mai mare capacitate este înregistrată la stația de tratare a apei din Câmpina - 450 l/s.

Statia de tratare a apei potabile Voila - Campina
statia de tratare a apei potabile voila
• Rezervoare de înmagazinare
Pentru înmagazinarea apei, HIDRO PRAHOVA dispune de 122 rezervoare, grupate pe 89 de amplasamente. Volumul total de apă ce poate fi înmagazinat este de 75.620 mc.

• Stații de pompare și repompare
Pentru 32 de localități din aria de operare (8 din zona urbană și 24 din mediul rural), pomparea apei potabile în rețelele de distribuție ale localităților se realizează prin intermediul a 83 de stații de pompare și repompare.

• Rețelele de transport și distribuție
Transportul apei potabile către rețelele de distibuție a apei se realizează prin intermediul conductelor, a căror lungime totală este de 164,543 km. Rețeaua de distribuție are o lungime de 1.621,348 km și alimentează 70.024 branșamente (66.343 – clienți casnici, 2.830 - agenți economici și 851 - instituții publice). La nivel de branșament, gradul de contorizare este de 92,22 %. În anul 2016, volumul de apă livrat către consumatori a fost de 8.883 mii mc.

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1