Comunicate de presă


Data publicării: 05.06.2024

Demarare proces de recepție lucrări pentru investiția „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat)

Începând cu data de 06.06.2024, HIDRO Prahova S.A. demarează procesul de recepție a lucrărilor de investiții din sectorul Vălenii de Munte, care face parte din contractul de lucrări „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat).

pdf icon

Comunicat_de_presă_PH-CL-8 _05.06.2024_Valeni


Data publicării: 05.06.2024

Demarare proces de recepție lucrări pentru investiția „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat)

HIDRO Prahova S.A. anunță că, începând cu data de 06.06.2024, demarează procesul de recepție a lucrărilor de investiții din sectorul Câmpina, care face parte din contractul de lucrări „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat).

pdf icon

Comunicat_de_presă_PH-CL-8 _05.06.2024_Campina


Data publicării: 05.06.2024

Recepția parțială și demararea procedurii de contractare pentru racordarea la canalizare pentru investiția „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat)

HIDRO Prahova S.A. anunță  că în data de 05.06.2024, s-a efectuat recepția parțială a lucrărilor din sectorul Bănești, care fac parte din contractul de lucrări „Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, județul Prahova” (CL8 fazat), investiție inclusă în “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

pdf icon

Comunicat_de_presă_PH-CL-8 _05.06.2024_Banesti


Data publicării: 08.02.2024

Semnare contract PH-CL-17 – Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și
înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 06.02.2024, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-17 – “Reabilitare front captare Bălțești, retehnologizare stație tratare Cărbunești și înlocuire rezervor de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 2014+ 156809.

pdf iconComunicat de presă


Data publicării: 29.01.2024
Finalizare proiect de investiții cu finanțare europeană al HIDRO PRAHOVA SA
pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din Prahova

Societatea HIDRO Prahova S.A., operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a  încheiat, la 31.12.2023, perioada de implementare a Proiectului “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO Prahova – componenta digitalizare”Cod MySMIS 2014+ 158104, proiect finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivele Proiectului sunt îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de operare a societății HIDRO Prahova SA. 

pdf iconComunicat-de-presa-HIDRO-PRAHOVA-29.01.2024


Data publicarii:17.01.2024
Ordin de începere pentru PH-CL12 
„Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”

Hidro Prahova S.A. a anunțat în data de 15.01.2024, Ordinul de începere al contractului de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12 – “Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

pdf iconComunicat-de-presa-PH-CL-12-ordin-de-incepere-17.01.2024


Data publicării: 15.12.2023
Semnare contract PH-CL12 
„Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 04.12.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12-“Execuție lucrări de retehnologizare, auutomatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provita de Sus”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: madalina.stan@hidroprahova.ro

Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

pdf icon Comunicat integral


Data publicării: 15.11.2023
Semnare contract PH-CL-13 
Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 06.11.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-13, Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic.

Contractul este inclus în „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului constă în:

 • Reabilitare captare Valea Dorului;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Dorului – STAP Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Opller;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Cumpătu;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Furnica;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Mănăstire;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Spital;
 • Reabilitare captare Valea Florei – Comarnic;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Florei – STAP Vatra Sat.

Lucrările se referă la:

a) Activități de proiectare – Proiect Tehnic de Execuție și orice documentație necesară pentru obținerea avizelor și autorizațiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

b) Lucrări de constructie;

c) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;

d) Testare și punere în funcțiune;

e) Instruirea personalului Beneficiarului;

f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Valoarea totală a contractului este de 72.670.885,30 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. CORAL S.R.L. (lider de asociere), cu asociații S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. și S.C. CONCELEX S.R.L. Durata acestui contract este de 24 luni.

HIDRO Prahova S.A. derulează „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 03.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 RON din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova S.A., precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

 • Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga
 • Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni
 • Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic
 • Drăgănești, Dumbrava
 • Fulga
 • Gherghița
 • Izvoarele
 • Mizil
 • Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos
 • Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani
 • Telega, Tinosu, Tomșani
 • Urlați
 • Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: madalina.stan@hidroprahova.ro.

Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

pdf icon

Comunicat integral


Data publicării: 15.11.2023
Semnare contract
„ Furnizare contoare apă rece, module de comunicaţie și platforma software pentru colectarea datelor ”

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 02.11.2023, contractul de achiziție sectorială de produse intitulat „Furnizare contoare apă rece, module de comunicaţie și platforma software pentru colectarea datelor”.

Contractul este inclus în proiectul “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO Prahova S.A. – componenta digitalizare”, Cod MySMIS 2014+ 158104, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, dar și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de operare a societății HIDRO Prahova S.A..

Valoarea totală a contractului este de 9.515.507,58 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu S.C. VESTRA INDUSTRY S.R.L.

Durata acestui contract este de 3 luni.

Exemple de investiții propuse prin Proiect:

– Achiziționarea unui număr de 12.000 de contoare de apă rece și armăturile pentru montarea în instalații (robinet de concesie în amonte de contor, robinet de izolare cu bila în aval de contor, mufe de compresiune pentru conectarea la conducta de branșament) aferente acestora, repartizate în localitățile Baba Ana, Bărcănești, Brebu, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești, Predeal Sărari și Blejoi, ca urmare a pierderilor substanțiale identificate.

– Contoarele de apă vor fi echipate cu module de comunicație pentru citirea la distanță a consumurilor, prin utilizarea unui protocol care să asigure colectarea datelor prin citire Drive-By, precum și opțiunea ulterioară de trecere la o rețea fixă de colectare a datelor, ce elimină necesitatea deplasării unui operator uman pentru preluarea indexului de consum sau citirea alarmelor generate de modulul de comunicație.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: florina.vasile@hidroprahova.ro. Persoană de contact: Florina Vasile (manager de contract).

pdf icon Comunicat integral


Data publicării: 26.09.2023

Semnare contract și Ordin de începere “PH-CL-11- Înființare front de captare Albeşti-Paleologu-Dumbrava, stație de tratare și conducta de aducțiune pentru alimentarea cu apă în localitățile Albești –Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat”

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 29.08.2023, contractul de lucrări intitulat “PH-CL-11- Înființare front de captare Albeşti-Paleologu-Dumbrava, stație de tratare și conducta de aducțiune pentru alimentarea cu apă în localitățile Albești–Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat” și a anunțat Ordinul Administrativ de Începere în data de 25 Septembrie 2023.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 2014+ 156809.

pdf icon

Comunicat_de_presa_PH-CL-11_26.09.2024_semnare contract


Data publicării: 23.09.2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 08.08.2023, contractul de lucrari intitulat PH-CL-06, “Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare in Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu si Tomşani” și a anunțat Ordinul de începere al lucrărilor in toate localitățile simultan în data de 21 Septembrie 2023.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

pdf iconComunicat-de-presă


Data publicării: 22.09.2023

Semnare contract PH-CL-18 – Execuţie rețele de alimentare cu apă și canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 13.09.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-18, “Extindere fronturi de captare și retehnologizare stații de tratare Șirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghița, Balta Doamnei”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod MySMIS 2014+ 156809.

pdf icon

Comunicat_de_presă_PH-CL-18_22.09.2023_semnare contract


Data publicării: 18.07.2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat ieri, 17.07.2023, contractul de construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni. Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

pdf iconContract-Construire-retele-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-in-Breaza-Comarnic-Sinaia-si-Busteni


Data publicării:13.07.2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat două contracte de achiziții de echipamente incluse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

pdf icon Comunicat_de_presa_semnari_contracte_POIM2


Data publicării: 06.06.2023

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova intră într-o nouă fază. 21 de lucrări importante, scoase la licitație de HIDRO Prahova S.A.

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova intră într-o nouă fază. 21 de lucrări importante, scoase la licitație de HIDRO Prahova S.A.

HIDRO Prahova S.A., operatorul regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova, anunță că Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020, se apropie de o etapă crucială. Pentru 21 de lucrări care au fost scoase la licitație, data limită de depunere a ofertelor este stabilită între 6 și 19 iunie.

„Aceste lucrări sunt de o importanță majoră pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova. Suntem în grafic cu implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova. Jumătate din lucrările lansate în licitație au deja realizate proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să intre direct în execuţie. Așteptăm încheierea procedurilor de atribuire și începerea lucrărilor. În paralel, lucrăm și la demararea procedurilor de achiziții pentru restul lucrărilor din proiect”, a declarat Dorin Ilian Leţea, directorul general al HIDRO Prahova S.A.

Lucrările scoase la licitație sunt:

 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Câmpina și Poiana Câmpina.
 • Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Slănic, Vărbilău și Ștefești.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Aluniș și Bertea.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vălenii de Munte și Cerașu.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Urlați, Mizil, Albești Paleologu și Tomșani.
 • Execuția rețelelor de canalizare în Cărbunești, Păcureți, Bălțești, Șoimari, Surani, Ariceștii Zeletin.
 • Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Adunați, Provița de Sus și Provița de Jos.
 • Execuția rețelelor de canalizare în Șirna și Poenarii Burchii.
 • Înființarea frontului de captare Albești Paleologu-Dumbrava, stație de tratare și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă în localitățile Albești Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat.
 • Execuția lucrărilor de retehnologizare și automatizare la stații de tratare, rezervoare și stații de pompare în Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus.
 • Reabilitarea surselor de apă, aducțiunilor, stațiilor de tratare și rezervoarelor în orașele Sinaia și Comarnic.
 • Reabilitarea conductei de aducțiune Măneciu-Văleni, a stației de pompare Văleni și a gospodăriei de apă Trăistari.
 • Reabilitarea captării pârâului Azuga și retehnologizarea stației de tratare și stației de pompare Azuga.
 • Reabilitarea surselor de apă, aducțiunii, stațiilor de tratare, rezervoarelor și stațiilor de pompare în Slănic.
 • Reabilitarea frontului de captare Bălțești, retehnologizarea stației de tratare Cărbunești și înlocuirea rezervorului de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi.
 • Extinderea fronturilor de captare și retehnologizarea stațiilor de tratare în Șirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghița, Balta Doamnei.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Păcureți-Șoimari-Surani-Ariceștii Zeletin-Cărbunești și aglomerarea Bălțești-Podenii Noi.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Slănic-Vărbilău-Aluniș-Bertea-Ștefești.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerările Șirna și Poienarii Burchii.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băicoi, Scorțeni, Bănești – Urleta și Telega.

După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, va urma procesul de evaluare a acestora, desemnarea câștigătorilor și semnarea contractelor.

*****

HIDRO Prahova S.A. derulează, în prezent, cel mai mare proiect de investiții în infrastructura de apă și canalizare din județul Prahova din ultimii 30 de ani. Valoarea totală a acestuia se ridică la aproximativ 690 milioane de euro (3,4 miliarde de lei), dintre care 85% sunt fonduri europene nerambursabile. Lucrările incluse în acest proiect vor fi finalizate până în noiembrie 2025.

Proiectul vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești,  Cerașu, Comarnic,  Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele,  Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos,   Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

Aproape 100 de mii de  locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente astăzi și aproximativ 200 de mii vor fi racordați la canalizare și/sau vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate. În același timp, reducem pierderile din rețeaua de apă și infiltrațiile în rețeaua de canalizare. Această investiție ne va permite să fim, ca județ, pe primul loc în România din perspectiva acoperirii și calității sistemelor de apă-canal.

HIDRO Prahova S.A. se angajează să continue să îmbunătățească și să modernizeze infrastructura de apă și apă uzată din județul Prahova, pentru a asigura servicii de calitate și acces la apă potabilă și canalizare pentru toți locuitorii.


Data publicării: 06.03.2023

HIDRO Prahova S.A, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe 2 martie 2023, Contractul de finanțare pentru Proiectul “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO Prahova S.A. – componenta digitalizare”, Cod MySMIS 2014+ 158104, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, dar și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de operare a societății HIDRO Prahova S.A.

pdf iconComunicat-de-presa-HIDRO-Prahova-06.03.2023


Data publicării: 03.10.2022

Investiții de 690 milioane de euro, în rețelele de apă și canal din Prahova, 85% sunt fonduri europene nerambursabile.

Cel mai important Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru județul Prahova a fost lansat astăzi, 3 octombrie 2022, la Ploiești, prin semnarea de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, dl. Marcel-Ioan Boloș, președintele Consiliului Județean Prahova, dl. Iulian Dumitrescu și directorul general al operatorului HIDRO Prahova S.A. a Contractului de finanțare, o investiție totală de aproximativ 690 milioane de euro, din care 85% fonduri europene nerambursabile. “Proiectul de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014 2020”, Cod MySmis 2014+-156809, include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova S.A., precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

pdf iconComunicat-de-presa-HIDRO-Prahova S.A.-03.10.2022


Sari la conținut