Fonduri europene

Fonduri europene


Fonduri europene
Data publicarii:29.01.2024
Finalizare proiect de investiții cu finanțare europeană al HIDRO Prahova S.A.
pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din Prahova

HIDRO Prahova SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a  încheiat, la 31.12.2023, perioada de implementare a Proiectului “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO Prahova – componenta digitalizare”Cod MySMIS 2014+ 158104, proiect finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivele Proiectului sunt îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de operare a societății HIDRO Prahova SA. 

pdf iconComunicat-de-presa-HIDRO-Prahova S.A.-29.01.2024


Data publicarii:17.01.2024

Ordin de începere pentru PH-CL12 
„Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare,
stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”

Hidro Prahova S.A. a anunțat în data de 15.01.2024, Ordinul de începere al contractului de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12 – “Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

pdf iconComunicat-de-presa-PH-CL-12-ordin-de-incepere-17.01.2024


Data publicarii:15.12.2023

Semnare contract PH-CL12 
„Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare,
stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus”

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 04.12.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-12-“Execuție lucrări de retehnologizare, auutomatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega și Provita de Sus”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: madalina.stan@hidroprahova.ro

Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

pdf iconComunicat integral


Data publicării: 15.11.2023
Semnare contract PH-CL-13 – Reabilitare surse de apă, aducţiune,
staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 06.11.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-13, “Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic”.

Contractul este inclus în „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului constă în:

 • Reabilitare captare Valea Dorului;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Dorului – STAP Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Opller;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Cumpătu;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Furnica;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Mănăstire;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Spital;
 • Reabilitare captare Valea Florei – Comarnic;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Florei – STAP Vatra Sat.

Lucrările se referă la:

a) Activități de proiectare – Proiect Tehnic de Execuție și orice documentație necesară pentru obținerea avizelor și autorizațiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

b) Lucrări de constructie;

c) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;

d) Testare și punere în funcțiune;

e) Instruirea personalului Beneficiarului;

f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Valoarea totală a contractului este de 72.670.885,30 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. CORAL S.R.L. (lider de asociere), cu asociații S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. și S.C. CONCELEX S.R.L. Durata acestui contract este de 24 luni.

HIDRO Prahova S.A. derulează „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 03.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 RON din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova S.A., precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

 • Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga
 • Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni
 • Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic
 • Drăgănești, Dumbrava
 • Fulga
 • Gherghița
 • Izvoarele
 • Mizil
 • Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos
 • Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani
 • Telega, Tinosu, Tomșani
 • Urlați
 • Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: madalina.stan@hidroprahova.ro. Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

pdf icon Comunicat


Data publicării: 15.11.2023
Semnare contract „ Furnizare contoare apă rece,
module de comunicaţie și platforma software pentru colectarea datelor ”

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 02.11.2023, contractul de achiziție sectorială de produse intitulat „Furnizare contoare apă rece, module de comunicaţie și platforma software pentru colectarea datelor”.

Contractul este inclus în proiectul “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO Prahova S.A. – componenta digitalizare”, Cod MySMIS 2014+ 158104, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, dar și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de operare a societății HIDRO Prahova S.A..

Valoarea totală a contractului este de 9.515.507,58 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu S.C. VESTRA INDUSTRY S.R.L.

Durata acestui contract este de 3 luni.

Exemple de investiții propuse prin Proiect:

– Achiziționarea unui număr de 12.000 de contoare de apă rece și armăturile pentru montarea în instalații (robinet de concesie în amonte de contor, robinet de izolare cu bila în aval de contor, mufe de compresiune pentru conectarea la conducta de branșament) aferente acestora, repartizate în localitățile Baba Ana, Bărcănești, Brebu, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești, Predeal Sărari și Blejoi, ca urmare a pierderilor substanțiale identificate.

– Contoarele de apă vor fi echipate cu module de comunicație pentru citirea la distanță a consumurilor, prin utilizarea unui protocol care să asigure colectarea datelor prin citire Drive-By, precum și opțiunea ulterioară de trecere la o rețea fixă de colectare a datelor, ce elimină necesitatea deplasării unui operator uman pentru preluarea indexului de consum sau citirea alarmelor generate de modulul de comunicație.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: florina.vasile@hidroprahova.ro. Persoană de contact: Florina Vasile (manager de contract).

pdf icon Comunicat


„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”,

proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Cel mai important Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru județul Prahova a fost lansat astăzi, 3 octombrie 2022, la Ploiești. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, dl. Ioan-Marcel Boloș, președintele Consiliului Județean Prahova, dl. Iulian Dumitrescu și directorul general al operatorului HIDRO Prahova SA, dl. Dorin Ilian Leţea, au semnat Contractul de finanțare privind implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, o investiție totală de aproximativ 690 milioane de euro, dintre care 85% sunt fonduri europene nerambursabile.

Iulian Dumitrescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova: „Asistăm la un moment istoric pentru județul Prahova. Contractul pe care l-am semnat astăzi dă startul celui mai mare proiect de infrastructură din județul nostru din ultimii 30 de ani, cu cea mai mare alocare de fonduri europene la nivel național în cadrul POIM – Axa prioritară 3. Vorbim de aproape trei sferturi dintr-un miliard de Euro pentru dezvoltarea alimentării cu apă și a canalizării din județ. Această investiție ne va permite să fim, ca județ, pe primul loc în România din perspectiva acoperirii și calității sistemelor de apă-canal. Înființăm sisteme noi de apă-canal, le reabilităm și extindem pe cele existente în 42 de municipii, orașe și comune din Prahova. Aproape 100 de mii de  locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente astăzi și aproximativ 200 de mii vor fi racordați la canalizare și/sau vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate. În același timp, reducem pierderile din rețeaua de apă și infiltrațiile în rețeaua de canalizare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui proiect gigantic. Cer seriozitate maximă din partea Hidro Prahova în implementarea acestui proiect. Vreau să respectăm termenele asumate, de finalizare a proiectului până în 2025, și să oferim prahovenilor lucrări de cea mai bună calitate de care să se bucure generațiile ce vor urma“.

Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Felicit Consiliul Judeţean Prahova şi echipa operatorului HIDRO PRAHOVA SA pentru efortul făcut, ca astăzi să semnăm acest proiect cu o valoare deosebită. Prin implementarea lui, ajungeţi la o rată de conformare de 95% la nivelul judeţului, ceea ce nu este puţin lucru, ţinând cont că, pe viitor, una dintre cele mai mari provocări, dincolo de criza energetică şi cea potenţială a alimentelor, poate fi şi problema apei. Din acest punct de vedere, dumneavoastră vă luaţi toate măsurile necesare pentru ca acest serviciu public să fie la cei mai înalţi parametri de calitate“.

Dorin Ilian Leţea, directorul general al HIDRO Prahova SA: „Din acest moment, HIDRO Prahova S.A. se află în faza de implementare şi suntem pregătiţi pentru lansarea procedurilor de atribuire pentru zece contracte de lucrări. Acestea au deja realizate inclusiv proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să intre direct în execuţie. Estimăm ca în primăvara lui 2023, să începem şantierele“.  

„Proiectul de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020”,  Cod MySmis 2014+-156809, include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești,  Cerașu, Comarnic,  Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele,  Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos,   Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.


Data publicării: 22 Septembrie 2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 08.08.2023, contractul de lucrari intitulat PH-CL-06, “Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare in Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu si Tomşani” și a anunțat Ordinul de începere al lucrărilor in toate localitățile simultan în data de 21 Septembrie 2023.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

pdf icon Comunicat_de_presa_PH-CL-06-22.09.2023


Data publicării: 18 Iulie 2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat ieri, 17.07.2023, contractul de construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni. Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului PH-CL-02 constă în construirea de rețele de alimentare cu apă și canalizare în patru localități, după cum urmează:

 • Sinaia: extindere rețea de alimentare cu apă (529 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (15.702 m); extindere rețea de canalizare menajeră (2.191 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră (1.199 m);
 • Bușteni: extindere rețea de alimentare cu apă (2.619 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (9.684 m); extindere rețea de canalizare menajeră (9.994 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră (8.164 m); 1 stație de pompare apă potabilă; 5 stații de pompare apă uzată și conducte de refulare.
 • Breaza: extindere rețea de alimentare cu apă (5.533 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (15.429 m); extindere rețea de canalizare menajeră (2.324 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră 2.893 m); 3 stații de pompare apă potabilă.
 • Comarnic: extindere rețea de alimentare cu apă (5.513 m); extindere rețea de canalizare menajeră (5.784 m); 6 stații de pompare apă uzata și conducte de refulare; 1 stație de pompare apă potabilă.

Valoarea totala a Contractului PH-CL-02 – Construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni – este de 128.976.920,15 RON fără TVA. Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din SC TANCRAD SRL – Lider și SC OLD ROAD SRL –Asociat, iar durata acestuia este de 24 luni.

HIDRO Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic, Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele, Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos, Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail alexandru.oprea@hidroprahova.ro, persoană de contact Oprea Alexandru (manager de contract).

pdf icon Comunicat-de-presa-semnare-contract


Data publicării: 13 iulie 2023

HIDRO Prahova S.A. a semnat două contracte de achiziții de echipamente incluse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

Potrivit contractului de achiziții sectoriale de produse PH-CF-01 Furnizare Echipamente Lot 1, HIDRO Prahova S.A. se va dota cu: unitate mobilă pentru detecția pierderilor (1buc); autolaborator dotat cu echipament specializat inspecție video (1 buc); unitate mobilă pentru spălarea și curățarea canalizării – minim 15,5 mc (2 buc); unitate mobilă pentru spălarea și curățarea canalizării – maxim 2 mc (1 buc); freză curățare rețele de canalizare (12 buc).

Prin contractul de achiziții sectoriale de produse PH-CF-01 Furnizare Echipamente Lot 2, HIDRO Prahova S.A. se va dota cu: autoșasiu transport containere 1,6-2mc (4 bucăți); autobasculantă transport nămol (4 bucăți); încărcător frontal (4 bucăți).

Valoarea totala a Contractelor de Furnizare Echipamente PH-CF-01 Lot 1 si Lot 2 este de 31.820.750,00 RON fara TVA. Contractele au fost încheiate în data de 06.07.2023 cu asocierea formată din S.C. GRĂDINARU IMPORT-EXPORT și S.C. GRĂDINARU TRUCKS SOLUTIONS, iar durata acestora este de 12 luni.

HIDRO Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic, Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele, Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos, Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la: tel 0244529474; e-mail alexandru.oprea@hidroprahova.ro; persoană de contact Oprea Alexandru (manager de contract).

pdf icon Comunicat


Data publicării: 06 iunie 2023

HIDRO Prahova S.A., operatorul regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova, anunță că Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020, se apropie de o etapă crucială. Pentru 21 de lucrări care au fost scoase la licitație, data limită de depunere a ofertelor este stabilită între 6 și 19 iunie.

„Aceste lucrări sunt de o importanță majoră pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova. Suntem în grafic cu implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova. Jumătate din lucrările lansate în licitație au deja realizate proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să intre direct în execuţie. Așteptăm încheierea procedurilor de atribuire și începerea lucrărilor. În paralel, lucrăm și la demararea procedurilor de achiziții pentru restul lucrărilor din proiect”, a declarat Dorin Ilian Leţea, directorul general al Hidro Prahova S.A.

Lucrările scoase la licitație:

 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Câmpina și Poiana Câmpina.
 • Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Slănic, Vărbilău și Ștefești.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Aluniș și Bertea.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Vălenii de Munte și Cerașu.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Urlați, Mizil, Albești Paleologu și Tomșani.
 • Execuția rețelelor de canalizare în Cărbunești, Păcureți, Bălțești, Șoimari, Surani, Ariceștii Zeletin.
 • Construirea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Adunați, Provița de Sus și Provița de Jos.
 • Execuția rețelelor de canalizare în Șirna și Poenarii Burchii.
 • Înființarea frontului de captare Albești Paleologu-Dumbrava, stație de tratare și conductă de aducțiune pentru alimentare cu apă în localitățile Albești Paleologu, Dumbrava, Drăgănești, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat.
 • Execuția lucrărilor de retehnologizare și automatizare la stații de tratare, rezervoare și stații de pompare în Câmpina, Bănești, Telega și Provița de Sus.
 • Reabilitarea surselor de apă, aducțiunilor, stațiilor de tratare și rezervoarelor în orașele Sinaia și Comarnic.
 • Reabilitarea conductei de aducțiune Măneciu-Văleni, a stației de pompare Văleni și a gospodăriei de apă Trăistari.
 • Reabilitarea captării pârâului Azuga și retehnologizarea stației de tratare și stației de pompare Azuga.
 • Reabilitarea surselor de apă, aducțiunii, stațiilor de tratare, rezervoarelor și stațiilor de pompare în Slănic.
 • Reabilitarea frontului de captare Bălțești, retehnologizarea stației de tratare Cărbunești și înlocuirea rezervorului de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi.
 • Extinderea fronturilor de captare și retehnologizarea stațiilor de tratare în Șirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghița, Balta Doamnei.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Păcureți-Șoimari-Surani-Ariceștii Zeletin-Cărbunești și aglomerarea Bălțești-Podenii Noi.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerarea Slănic-Vărbilău-Aluniș-Bertea-Ștefești.
 • Realizarea unei stații noi de epurare pentru aglomerările Șirna și Poienarii Burchii.
 • Execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Băicoi, Scorțeni, Bănești – Urleta și Telega.

După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, va urma procesul de evaluare a acestora, desemnarea câștigătorilor și semnarea contractelor.

Sari la conținut