Achiziţii publice


CONTACT

Tel:   0244 / 529474, int. 17
Fax
 0244 / 529340
Email:
achizitii@hidroprahova.ro

HIDRO Prahova S.A. achiziționează produse, servicii și lucrări în conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizițiile sectoriale și a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitație a caror valoare este egală sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se derulează prin Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP),online.

Entitatea contractantă poate achiziționa direct produse,servicii și lucrări, în cazul in care valoarea estimată a achiziției fară TVA, se incadrează în pragurile prevăzute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuându-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.


Data publicării: 15 mai 2023

Anunț – Achizitie directă pentru servicii de informare si publicitate instituțională pentru societatea HIDRO Prahova SA

pdf icon Anunt-Publicitate-Hidro-Prahova-SA15.05.2023

pdf icon Caiet-de-Sarcini-Publicitate-Hidro-Prahova-SA15.05.2023


Nu mai este de actualitate

Anunț – privind negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru Achiziția de energie electrică în perioada 2023 – 2024

pdf icon 0-Coperta-DA

pdf icon 1-Caiet-de-sarcini

pdf icon 2-Instructiuni-pentru-ofertanti

pdf icon 5-Model-Contract-Furnizare-2023-2024

Sari la conținut