Prezentare HIDRO Prahova S.A.

Prezentarea societății


HIDRO Prahova S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 13/2004 și funcționează ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral public, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform obiectului de activitate, societatea HIDRO Prahova SA asigură următoarele servicii de bază: captarea, tratarea și distribuția apei(cod CAEN 3600), colectarea și epurarea apelor uzate menajere și pluviale(cod CAEN 3700), iar ca servicii conexe – avizarea racordării la rețele în exploatare, proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, pregătirea și supervizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare, verificarea și repararea apometrelor, vidanjare, analize fizico-chimice și bacteriologice pentru probe de apă potabilă.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA deține Licența nr. 5915/11.07.2022, clasa 2, pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, emisă de ANRSC.

Caracterul regional al activității HIDRO Prahova S.A. s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice deținute de autoritățile locale din aria de operare, având la bază trei elemente instituționale: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Operatorul Regional (OR) și Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

În prezent, societatea desfășoară activități în 73 de localități din județul Prahova, fiind împărțite pe regiuni conform tabelului de mai jos.

Aceste regiuni includ atât zone urbane, cât și rurale, după cum urmează:

( R =  Regiuni )

R1
Blejoi
Plopeni
Dumbrăvești
Scorteni
Cosminele
R2
Breaza
Adunați
Măgureni
Comarnic
Sinaia
Bușteni
Azuga
R3
Câmpina
Poiana Câmpina
Bănești
Telega
Sotrile
Florești
Băicoi
Brebu
R4
Vălenii de Munte
Predeal Sarari
Aricestii Zeletin
Cărbunești
Surani 
Soimari
Podenii Noi
Bălțești
Gornet
Păcureti
Posești
Starchiojd
Cerasu
Teișani
Izvoarele
Slănic
Stefești
Bertea
Aluniș

 

R5
Mizil
Gura Vadului
Jugureni
Baba Ana
Colceag
Tomșani
Albesti-Paleologu
Călugăreni
Vadu Sapat
Fântânele
Ceptura
Sangeru
Tataru
Urlati
Iordacheanu
Gornet Cricov
Apostolache
Chiojdeanca

 

R6
Mănești
Cocoraștii Colt
Sirna
Poienarii Burchii
Tinosu
Bărcănești
Dumbrava
Balta Doamnei
Olari
Gherghița
Drăgănești
Ciorani
Fulga
Boldești Grădistea
Salciile
Pucheni

Scopul principal al societății HIDRO Prahova S.A. este să furnizeze, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria sa de operare. Aceasta implică angajamentul ferm de a oferi o apă de calitate și de a proteja mediul în conformitate cu standardele europene. Prin gestionarea eficientă a resurselor de apă, societatea își propune să contribuie la conservarea mediului înconjurător.

În vederea îndeplinirii acestui scop, HIDRO Prahova S.A. și-a conturat următoarele obiective:

  • – Asigurarea unei aprovizionări continue cu apă de calitate conformă cu directivele UE, pentru toți clienții conectați la rețeaua sa.
  • – Realizarea de investiții din resurse proprii și atrase, cu scopul de a îmbunătăți eficiența activității și de a proteja mediul, prin extinderea și construirea de noi sisteme de apă și canalizare.
  • – Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, care să acopere aspectele legate de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, conform standardelor europene.
  • – Reducerea consumului de energie, resurse și materii prime, pentru a minimiza pierderile și pentru a contribui la utilizarea sustenabilă a resurselor.

HIDRO Prahova S.A. deține CERTIFICATUL DE APROBARE ISO 9001:2015 nr. 10561220 emis de către Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 02.12.2026 și certificatul de aprobare ISO 14001:2015 nr. 10561242, emis de Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 26.11.2026 și are perspectiva de a derula procedura de certificare ISO 45001: 2018 pentru managementul sănătății și securității ocupaționale (SSM).

Sari la conținut