Prezentare HIDRO Prahova S.A.

Prezentare societate


HIDRO Prahova S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 13/2004 și funcționează ca societate comercială pe acțiuni cu capital integral public, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Conform obiectului de activitate, societatea HIDRO Prahova SA asigură următoarele servicii de bază: captarea, tratarea și distribuția apei(cod CAEN 3600), colectarea și epurarea apelor uzate menajere și pluviale(cod CAEN 3700), iar ca servicii conexe – avizarea racordării la rețele în exploatare, proiectarea și execuția lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, pregătirea și supervizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare-epurare, verificarea și repararea apometrelor, vidanjare, analize fizico-chimice și bacteriologice pentru probe de apă potabilă.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA deține Licența nr. 5915/11.07.2022, clasa 2, pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, emisă de ANRSC.

Caracterul regional al activității HIDRO Prahova SA s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice deținute de autoritățile locale din aria de operare, având la bază trei elemente instituționale: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), Operatorul Regional (OR) și Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

În prezent, societatea operează în 73 de localități din județul Prahova si împărțite pe regiuni conform tabel mai jos prezentat.

Aceste regiuni au arondate zone urbane și rurale, astfel

( R =  Regiuni )

R1
Blejoi
Plopeni
Dumbrăvești
Scorteni
Cosminele
R2
Breaza
Adunați
Măgureni
Comarnic
Sinaia
Bușteni
Azuga
R3
Câmpina
Bănești
Telega
Sotrile
Florești
Băicoi
Brebu
R4
Vălenii de Munte
Predeal Sarari
Aricestii Zeletin
Cărbunești
Surani 
Soimari
Podenii Noi
Bălțești
Gornet
Păcureti
Posești
Starchiojd
Cerasu
Teișani
Izvoarele
Slănic
Stefești
Bertea
Aluniș

 

R5
Mizil
Gura Vadului
Jugureni
Baba Ana
Colceag
Tomșani
Albesti-Paleologu
Călugăreni
Vadu Sapat
Fântânele
Ceptura
Sangeru
Tataru
Urlati
Iordacheanu
Gornet Cricov
Apostolache
Chiojdeanca

 

R6
Mănești
Cocoraștii Colt
Sirna
Poienarii Burchii
Tinosu
Bărcănești
Dumbrava
Balta Doamnei
Olari
Gherghița
Drăgănești
Ciorani
Fulga
Boldești Grădistea
Salciile
Pucheni

Misiunea principală a societății HIDRO Prahova SA este aceea de a furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de apă potabilă și canalizare pentru toți clienții din aria de operare, în condiții de calitate și protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, prin exploatarea eficientă a resurselor de apă și în beneficiul comunității.

Pentru realizarea misiunii sale, societatea HIDRO Prahova SA își propune următoarele obiective:

  • Asigurarea furnizării continue a apei către toți clienții branșați, la o calitate conformă cu standardele Directivei UE nr. 98/83/CE;
  • Realizarea de investiții din surse proprii și atrase, pentru creșterea eficienței activității și asigurarea protejării mediului, prin extinderea și crearea de noi sisteme de apă și canalizare;
  • Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat – calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu standardele europene;
  • Reducerea consumului de energie, resurse și materii prime, în vederea reducerii pierderilor.

HIDRO Prahova S.A. deține CERTIFICATUL DE APROBARE ISO 9001:2015 nr. 10311351 emis de către Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 2.12.2023 și certificatul de aprobare ISO 14001:2015 nr. 10311326, emis de Lloyd’s Register Romania Quality Assurance (LRQA), cu valabilitate până la 26.11.2023 și are perspectiva de a derula procedura de certificare OHSAS 18001:2018.

Licența ANRSC nr. 5915/11.07.2022, clasa 2.
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului Prahova: J29/2095/2004
Cod Unic de Inregistrare: RO16826034
Cod IBAN : BCR Ploiești RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001

Sari la conținut