Plata prestaţiilor


HIDRO Prahova S.A. vine în întâmpinarea utilizatorilor săi prin implementarea de noi modalități de plată a facturilor emise, de apă și/sau canalizare.

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati:

Astfel, achitarea facturilor emise de HIDRO Prahova S.A. se poate face si online prin intermediul platformei Client-HPH: www.client-hph.ro

Aceasta modalitate de plată se adaugă celor deja existente:

 • Prin Internet / Phone Banking, la BCR ( Banca Comercială Română)
 • comision pentru plătitor – 0 lei / tranzacție;
 • Prin direct debit, prin Banca Comerciala Romana;
 • Prin internet banking și prin diverse instrumente bancare de plată, în conturile furnizorului deschise la Banca Comerciala Romana;
 • Cu card bancar la casieriile din cadrul sucursalelor HIDRO Prahova SA.

Prin Numerar, la:

 • comercianții din țară, prin Centrele de plată Un-Doi ale Mobile Distribution și cele care afișeaza sigla PayPoint;
 • vânzătorul scanează codul de bare de pe factură, încaseaza banii și emite chitanța de confirmare a plății;

 • prin intermediul rețelei de terminale de tip self-service (statie de plata) ale SelfPay

 • rețeaua de echipamente bancare BCR (Banca Comercială Română);
 • ghișeele BCR – se percepe comision la încasare pentru plătitor;

HIDRO Prahova S.A. își informează colaboratorii că, începând cu 01.01.2024, plata facturilor se va efectua exclusiv în următoarele două conturi bancare:

 • RO80BRDE300SV14510423000 – BRD
 • RO27RNCB0205023558900001 – BCR

Vă rugăm să efectuați plata facturilor emise doar în conturile bancare specificate mai sus.

Toate celelalte conturi bancare existente vor fi închise începând cu data de 31.12.2023.

Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:

a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;

c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.

Întreruperea furnizării serviciilor

Operatorul are dreptul:

să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să îşi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

să restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă în punctul de sistare, în condiţiile legii, după 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări prealabile, utilizatorilor care nu şi-au achitat facturile precum şi orice alte debite (inclusiv penalităţi şi cheltuieli de judecată) pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor / racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate ;

să sisteze furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu apă utilizatorilor beneficiari de separări de branşament, în cazul în care aceştia nu respectă prevederile legale referitoare la termenele de efectuare a verificării metrologice periodice a contoarelor de separare ce îi deservesc.

Sari la conținut