Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare 

 

New overlay nou 

Vizită de documentare a elevilor Liceului Tehnologic “Lazăr Edeleanu” din Ploiești, la Stația de epurare Câmpina

  Ploiești, 29 martie 2022

Colaj foto Comunicat Campinita

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a organizat astăzi, 29 martie 2022, o primă vizită de documentare la Stația de epurare ape uzate Câmpina, pentru elevii claselor a XI-a de la Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” din Ploiești, însoțiți de cadre didactice.

Acțiunea este derulată în cadrul Parteneriatului pentru efectuarea stagiului de pregătire practică, încheiat în anul 2021, între Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” și societatea HIDRO PRAHOVA SA.

În cadrul vizitei, elevii au făcut un amplu tur al Stației de epurare, amplasată la intrarea în municipiul Câmpina, în cadrul căruia au primit explicații cu privire la funcționarea obiectivelor din fluxul tehnologic, rolul acestora în prevenirea poluării mediului, precum și modalitatea de lucru în Laboratorul de analize fizico-chimice ape uzate, care funcționează în incinta Stației .

Devenită operațională încă din anul 2019, Stația de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina deservește peste 51.000 locuitori echivalenți din municipiul Câmpina și localitățile limitrofe. Obiectivul de investiții a fost parte a Contractului de lucrări CL2 „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova” derulat de societatea HIDRO PRAHOVA SA, în cadrul Proiectului cu finanțare europeană „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”.

Valoarea totală a investițiilor pentru reabilitarea și extinderea Stațiilor de epurare din Câmpina și Plopeni s-a ridicat la 64.460.394 lei, din care finanțarea nerambursabilă cu fonduri europene a fost de 59.225.008 lei. Consiliului Județean Prahova a contribuit la realizarea acestor investiții cu 1.208.674 lei, iar societatea HIDRO PRAHOVA SA cu 4.026.712 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al investiției vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai curat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la acquis-ul comunitar în domeniul apei și apei uzate.

New overlay nou 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA a început lucrările de reabilitare la Stația de Clorinare Parc Azuga

  Ploiești, 14 Decembrie 2021

Colaj foto Comunicat Campinita

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, anunță reluarea lucrărilor de bază în vederea finalizării procedurilor de reabilitare la Stația de Clorinare Parc Azuga, în a doua jumătate a anului viitor. Derularea investiției va fi accelerată în perioada imediat următoare, după ce în zonă a fost finalizat Podul de la Azuga, lucrare de infrastructură absolut necesară pentru facilitarea accesului utilajelor grele. 

Reabilitarea Stației de clorinare Azuga este un obiectiv inclus în Contractul de lucrări “Reabilitare și extindere stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia – Județul Prahova” (CL1 Lot 3). Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 13.166.716,52 lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Finanțarea europeană reprezintă 85% din valoarea investiției, restul fiind acoperit de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, bugetul local și bugetul de stat. Termenul de execuție este de 24 de luni de la data începerii lucrărilor, antreprenor fiind SC ASGO TELECOM SRL București, în asociere cu HIDROCONSTRUCTIA SA.

La Stația de clorinare Parc Azuga va fi automatizat întregul mecanism al instalaţiei de clorinare, inclusiv prin monitorizarea calităţii şi cantităţii apei, dotarea cu sisteme de detectare a scăpărilor de clor şi monitorizare a clorului rezidual. Vor fi realizate cămine noi de instalare a echipamentelor de măsurare a debitelor de apă brută pe toate conductele de intrare în rezervoare, precum şi un sistem de supraveghere, control şi achiziţie de date SCADA, care va transmite informaţiile la Staţia de tratare Valea lui Conci, amplasată pe raza orașului Comarnic.

În următoarele 12 luni, societatea HIDRO PRAHOVA SA va finaliza un amplu program de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea unui întreg ansamblu de staţii de tratare-clorinare a apei potabile, în principalele oraşe de pe Valea Prahovei – Comarnic, Sinaia, Buşteni şi Azuga, populaţia totală deservită fiind de peste 35.400 locuitori echivalenţi. Toate aceste investiţii vor contribui la îmbunătățirea calității apei potabile pentru beneficiarii din întreaga zonă. În plus, extinderea sistemului de tratare a apei potabile și eliminarea riscului de contaminare vor avea efecte pozitive semnificative asupra  comunităților locale și implicit asupra mediului. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

New overlay nou 

Intervenție HIDRO PRAHOVA SA la Câmpina, pentru desfundarea rețelei de canalizare

*Un nou apel adresat abonaților pentru utilizarea corectă a sistemului de canalizare

 

  Ploiești, 4 ianuarie 2022

Colaj foto Comunicat Campinita

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, prin intermediul echipelor de intervenție din cadrul Sucursalei Câmpina, a organizat astăzi, 4 ianuarie 2022, o acțiune de desfundare și curățare a rețelei de canalizare din cartierul Câmpinița, în zona de intersecție a străzii Rahovei cu Bulevardul Carol I.

Operațiunea s-a derulat în urma sesizărilor primite de la autoritățile locale din municipiul Câmpina, dar și a locuitorilor din cartierul Câmpinița, care au reclamat faptul că sistemul de canalizare a fost blocat și nu mai poate fi utilizat.

La fața locului au fost deplasate utilajele necesare intervențiilor, din conductele de canalizare fiind extrase șervețele umede, materiale textile aruncate în rețea, ambalaje, măști chirurgicale, produse de igienă, precum și PET-uri, fragmente din lemn sau resturi alimentare.

Pentru a evita situațiile de acest gen, care pot produce deficiențe majore în funcționarea sistemului de canalizare, indiferent de zona vizată, cu costuri suplimentare și disconfort pentru comunitățile locale, societatea HIDRO PRAHOVA SA reia apelul adresat abonaților din aria de operare de a utiliza corect rețeaua de canalizare, în scopul menținerii unui standard de siguranță a sănătății publice, dar și pentru protejarea mediului înconjurător.

Consumatorii sunt rugați să nu mai arunce în reţeaua de canalizare produse sau deșeuri ce trebuie depozitate numai pe platformele de gunoi menajer. În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA atrage atenția asupra faptului că, nerespectarea regulilor de conviețuire socială pune în pericol funcționarea sistemelor de canalizare, provocând blocaje ale racordurilor, miros neplăcut, pericol epidemiologic în cazul refulărilor, cu riscul de a determina inclusiv disfuncționalitatea stațiilor de pompare a apelor uzate și a stațiilor de epurare.

New overlay nou 

HIDRO PRAHOVA SA finalizează o nouă etapă în construcția Stației de epurare a apelor uzate Sinaia

  Ploiești, 25 Noiembrie 2021

Colaj foto Comunicat Campinita

Operatorul regional de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA anunță finalizarea lucrărilor civile de construire a bazinelor biologice din cadrul Stației de epurare a apelor uzate Sinaia. Este vorba despre două bazine combinate cu decantoare secundare, cu un volum total de 13.500 mc, care vor fi cele mai complexe și spectaculoase construcții din cadrul viitoarei Stații de epurare.

În paralel, din dotările conexe ale obiectivului, au fost finalizate lucrările civile pentru bazinul anaerob și camera de distribuție bazine biologice, îngroșătorul gravitațional și stația de pompare supernatant. Urmează ca etapizat, să fie aduse în șantier echipamentele ce vor fi montate pe aceste construcții, termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor fiind luna iunie 2022. Stația va prelua apele uzate din aglomerarea Sinaia, cu o capacitate de 34.150 locuitori echivalenți, compusă din localitățile: Sinaia, Poiana Țapului, Bușteni și Azuga.

Stația de epurare a apelor uzate Sinaia este unul dintre obiectivele de investiții incluse în Contractul de lucrări CL1 (lotul al doilea) “Reabilitare și extindere Stații de epurare apă uzată în orașele Sinaia, Breaza – Stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia, județul Prahova”, componentă a Proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”.

Antreprenor general pentru construcția acestui obiectiv este ASOCIEREA CONSTRUCTII ERBASU S.A. – WTE WASSERTECHNIK GmbH, prin Lider de Asociere CONSTRUCTII ERBASU SA. Valoarea totală a investiției este de 23.664.461,93 lei, fără TVA, din care operatorul HIDRO PRAHOVA SA, autoritățile locale și centrale vor asigura 21,24%, restul finanțării fiind asigurată din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

New overlay nou 

Investiție HIDRO PRAHOVA SA finalizată la Câmpina. O nouă rețea de canalizare va fi dată în folosință în cartierul Câmpinița

  Ploiești, 5 Noiembrie 2021

Colaj foto Comunicat CampinitaSocietatea HIDRO PRAHOVA SA anunță finalizarea și recepția celui de-al doilea tronson din cadrul investiției pentru extinderea canalizării în cartierul Câmpinița din municipiul Câmpina, în valoare de 2.914.955 lei, adiacent segmentului de rețea de canalizare dat în folosință anul trecut, pe Bulevardul Carol I.

Ca urmare a încheierii tuturor procedurilor privind punerea în funcțiune a noului tronson de canalizare, începând din luna noiembrie 2021, 350 de abonați care locuiesc pe străzile Grădinii, Carpați, Viitorului, Rozmarin, Crișuri, Oncioiu Petre, Înfrățirii, Licurici, Izlaz, Zimbrului, Dunărea, Panduri, Luminii, Liliacului, Vânători, Câmpinița, Zefirului, Bogdan Vasile, Constantin Istrati și Rahovei vor putea să înceapă procedurile de racordare individuală la rețea. Aceștia vor fi informați de Sucursala Câmpina a societății HIDRO PRAHOVA SA cu privire la obligativitatea conectării gospodăriilor la sistemul de canalizare și documentele necesare acestui demers.

Obiectivul de investiții privind extinderea canalizării în cartierul Câmpinița este inclus în “Contractul de lucrări Extindere rețea de canalizare în orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, jud.Prahova (CL8 fazat)”. Pentru municipiul Câmpina, valoarea totală a investiției se ridică la suma de 22.176.000 lei, finanțarea fiind asigurată, în cuantum de 91,87%, prin Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, restul contribuției fiind acoperit atât de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, cât și din bugetul local și bugetul de stat.

Până la finalul acestui an, societatea HIDRO PRAHOVA SA va recepționa și lucrările privind extinderea canalizării în zona Calea Doftanei, având ca beneficiari un număr de 210 abonați. Valoarea investiției pe acest tronson este de 3.879.846 lei. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

New overlay nou 

HIDRO PRAHOVA SA a activat Comitetul de acțiune pentru Situații de Urgență, în scopul adoptării măsurilor de protecție împotriva virusului SARS-CoV-2

  Ploiești, 26 Octombrie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, a activat Comitetul de acțiune pentru Situații de Urgență la nivelul întregii societăți, pentru stabilirea măsurilor suplimentare necesare privind derularea activității în condiții de siguranță, în scopul gestionării riscului de sănătate publică, în contextul creșterii incidenței cumulate a virusului SARS-CoV-2.

Potrivit hotărârii adoptate în cadrul Comitetului de acțiune pentru Situații de Urgență, pe lângă o serie de măsuri de ordin intern, s-a stabilit ca începând cu data de 26 octombrie 2021, pe o perioadă nedeterminată, accesul în sediile HIDRO PRAHOVA SA să fie permis exclusiv vizitatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții, conform prevederilor legale incluse în HG 1090/06.10.2021, modificată prin HG 1161/25.10.2021:

 • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și au 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (dovedită cu certificat verde);
 • prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 24 de ore;
 • prezintă dovada eliberată de autoritățile abilitate, în cazul persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsura este valabilă atât la sediul central al societății din municipiul Ploiești, cât și la sediile sucursalelor HIDRO PRAHOVA SA din județ, și nu se aplică angajaților. Pentru persoanele din exterior care sunt în măsură să prezinte documentele solicitate, accesul se va face cu respectarea condițiilor legale în vigoare (purtarea măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor și efectuarea unui triaj epidemiologic), într-un spațiu distinct, special amenajat la intrarea în sediile societății.

În cazul vizitatorilor care nu se încadrează în prevederile cadrului normativ privind prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, societatea HIDRO PRAHOVA SA recomandă folosirea următoarelor mijloace de comunicare electronice, telefonice și poștale, pentru sesizări, cereri sau solicitări de altă natură:

În privința efectuării plăților, recomandăm folosirea cardurilor bancare, la sediile unde există această posibilitate, precum și a celorlalte mijloace puse la dispoziție de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, comunicate pe site-ul www.hidroprahova.ro, la rubrica Relații cu clienții/Modalități de plată actuale.

New overlay nou 

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

  27 septembrie 2021

HIDRO PRAHOVA SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Acordului de mediu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020“, ce urmează a fi amplasat în localităţile: Câmpina, Poiana Câmpina, Breaza, Buşteni, Aluniş, Bertea, Albeşti-Paleologu, Mizil, Băicoi, Băneşti, Păcureţi, Surani, Şoimari, Ariceştii Zeletin, Cărbuneşti, Bălţeşti, Şirna, Poienarii Burchii, Drăgăneşti, Vadu Săpat, Dumbrava, Fântânele, Azuga, Comarnic, Sinaia, Slănic, Vărbilău, Ştefeşti, Vălenii de Munte, Ceraşu, Urlaţi, Tomşani, Scorţeni, Telega, Adunaţi, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghiţa, Balta Doamnei, Ceptura, Drajna, Gura Vitioarei, Izvoarele,Teişani, Măneciu, Podenii Noi, Râfov.

Proiectul Acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Prahova, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni - joi, între orele 8ºº -16ºº, iar vineri între orele 8ºº -13ºº, precum şi la adresa de internet http//apmph.anpm.ro. 

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Prahova, Municipiul Ploieşti, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 306 , în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

New overlay nou 

Începând din 18 octombrie 2021, Dorin Ilian Lețea este noul Director General provizoriu al societății HIDRO PRAHOVA SA.

  18 Octombrie 2021

Foto Dorin LeteaConsiliul de Administrație al societății HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, anunță numirea lui Dorin Ilian Lețea în funcția de Director General provizoriu al societății, începând cu data de 18 octombrie 2021.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății HIDRO PRAHOVA SA care a avut loc în data de 15 octombrie 2021, în urma demisiei fostului Director General provizoriu, Liviu Ilași.

De profesie inginer, cu specializări în accesarea fondurilor europene, achiziții și investiții publice, Dorin Ilian Lețea are o experiență semnificativă, atât în managementul companiilor de utilități și servicii publice, cât și în administrație, la nivel local și județean. În perioada 2016-2020, Dorin Ilian Lețea a fost Director General al operatorului regional pentru serviciile de apă și canalizare din județul Mehedinți, pentru ca între anii 2020 și 2021 să coordoneze activitatea operatorului serviciului de termoficare din municipiul Buzău, în calitate de Director General. În mai 2021, Dorin Ilian Lețea a devenit Director Executiv al Direcției Programe cu Finanțare Externă din cadrul Consiliului Județean Prahova, ulterior fiind numit Director General provizoriu al societății HIDRO PRAHOVA SA.

CV-ul integral poate fi accesat pe site-ul www.hidroprahova.ro .

Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA funcționează ca societate pe acţiuni, cu capital integral public, având acţionar majoritar Consiliul Judeţean Prahova. În prezent, societatea operează în 66 de localități din județul Prahova (municipiul Câmpina, 11 orașe și 54 de comune), precum și într-o comună din județul Argeș.

New overlay nou 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA a început lucrările de reabilitare și extindere la trei Stații de tratare a apei potabile din Comarnic

  20 septembrie 2021

foto consumatori fraudulosi03092021Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, anunță începerea lucrărilor de reabilitare și extindere la trei Stații de tratare a apei potabile, situate în principalele cartiere ale orașului Comarnic - Vatra Sat, Ghioșești și Valea lui Conci. Cele trei obiective de investiții sunt incluse în Contractul de lucrări “Reabilitare și extindere stații de tratare apă potabilă în orașele Comarnic și Sinaia – Județul Prahova” (CL1 Lot 3).

Contractul de lucrări face parte din Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Finanțarea UE este de 85% din valoarea investiției, restul fiind acoperit de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, bugetul local și bugetul de stat.

Termenul de execuție a fost stabilit la 24 de luni de la data începerii efective a lucrărilor, antreprenorul celor trei investiții fiind SC ASGO TELECOM SRL București.

Pentru Stația de tratare a apei potabile Vatra Sat, valoarea lucrărilor de investiții se ridică la 1.373.672,67 lei, reabilitarea și extinderea urmând să fie realizate prin automatizarea instalației de tratare, realizarea de cămine noi, instalarea echipamentelor de măsurare a debitelor de apă brută pe toate conductele de intrare în stație, reabilitarea căminelor de vizitare existente, introducerea mai multor trepte de tratare a apei, reabilitarea și echiparea cu indicatori de nivel a rezervorului de apă potabilă.

Lucrările de reabilitare și extindere la Stația de tratare a apei potabile Ghioșești vizează automatizarea instalației de tratare, realizarea de cămine noi, instalarea echipamentelor de măsurare a debitelor, reabilitarea căminelor de vizitare, derularea mai multor etape în procesul de tratare a apei, reabilitarea și echiparea cu indicatori de nivel a rezervorului de apă potabilă, toate acestea reprezentând investiții în valoare de 1.331.038,61 lei.

La Stația de tratare apă potabilă Valea lui Conci, investițiile vor fi în valoare de  2.636.624,18 lei și se vor concretiza prin: reabilitarea căminului de distribuție apă brută, a decantoarelor suspensionale, construirea căminului debitmetru, a bazinului de stocare apă filtrată și a bazinului de stocare/îngroșare nămol.

În urma reabilitării și modernizării stațiilor de tratare menționate, prin înlocuirea, echiparea și automatizarea instalațiilor, calitatea apei potabile se va îmbunătăți pentru cei peste 10.300 de locuitori ai orașului Comarnic. În plus, extinderea sistemului de tratare a apei potabile și eliminarea riscului de contaminare a apei care ajunge la beneficiari vor avea efecte pozitive semnificative asupra întregii comunități și implicit asupra mediului.  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

New overlay nou 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonați, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare

  Ploieşti, 07 septembrie 2021

foto consumatori fraudulosi03092021

Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA lansează un nou apel către abonații din aria de operare, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare aflată în administrarea societății, în scopul menținerii unui standard de siguranță a sănătății publice și pentru protejarea mediului înconjurător.

Prin acest demers, societatea HIDRO PRAHOVA SA are în vedere conștientizarea abonaților pentru utilizarea rețelei de canalizare în conformitate cu normele legale în vigoare. Acestea interzic ca în sistemele de canalizare să fie aruncate deșeuri solide sau diverse produse de uz casnic, inclusiv uleiuri din gospodărie, precum și materiale de construcții sau substanțe toxice, întrucât pot provoca blocaje și defecțiuni. Primii care suportă consecințele în aceste situații sunt utilizatorii, dar se poate ajunge la deficiențe majore și în funcționarea sistemului, cu costuri suplimentare și disconfort pentru comunitățile locale.

Echipele de intervenție ale societățiii HIDRO PRAHOVA SA, constituite la nivelul sucursalelor, acționează periodic pentru curățarea rețelelor de canalizare a căror funcționare este îngreunată sau blocată de mai multe tipuri de deșeuri, aruncate sau deversate, care duc la colmatarea sistemului de canalizare, blocarea echipamentelor de pompare sau a instalațiilor de epurare a apelor uzate.

Având în vedere consecințele nefaste ale acestor acțiuni asupra funcționării întregului mecanism de colectare și epurare a apelor uzate, consumatorii sunt rugați să nu mai arunce în reţeaua de canalizare produse sau deșeuri care în mod normal trebuie depozitate în platformele de gunoi menajer. În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA atrage atenția asupra faptului că, nerespectarea regulilor de conviețuire socială pune în pericol funcționarea în bune condiții a sistemelor de canalizare, atât a celor interioare, aflate în responsabilitatea proprietarilor, cât și a celor publice, provocând blocaje ale racordurilor, miros neplăcut, pericol epidemiologic în cazul refulărilor, cu riscul de a determina chiar disfuncționalitatea stațiilor de pompare a apelor uzate și a stațiilor de epurare.

New overlay nou 

HIDRO PRAHOVA SA continuă verificările pentru depistarea consumului ilegal de apă

  Ploieşti, 03 septembrie 2021

foto consumatori fraudulosi03092021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță că în cursul acestei săptămâni, au fost depistate 3 branșamente ilegale pe rețeaua publică de alimentare cu apă din orașul Slănic, în urma extinderii campaniei de verificare pentru identificarea consumurilor frauduloase.

Echipele HIDRO PRAHOVA SA s-au deplasat în zona unde existau suspiciuni privind amplasarea de branșamente ilegale, au săpat pe rețeaua de apă și au constatat existența unor instalații frauduloase prin care trei familii erau conectate la sistemul de alimentare.

Potrivit legislaţiei în vigoare, acestea urmează să plătească contravaloarea serviciilor de apă din ultimii 3 ani și vor fi obligate să încheie contracte cu operatorul HIDRO PRAHOVA SA, pentru a beneficia în continuare de aceste servicii.

Pe această cale, societatea HIDRO PRAHOVA S.A. atenționează utilizatorii cu privire la necesitatea respectării legalităţii în privința serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. În situația în care vor fi depistați că beneficiază ilegal de aceste servicii, aceștia riscă facturarea retroactivă în sistem pauşal a serviciilor prestate sau sesizarea organelor de urmărire penală, pentru săvârşirea infracţiunii de furt de apă din sistemul public.

New overlay nou 

Comunicat de presă : Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță ridicarea totală a restricțiillor în privința consumului de apă potabilă pentru abonații din municipiul Câmpina

  Ploieşti, 22 august 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunţă că, începând din data de 22 august 2021, ora 11.00, a luat decizia de a ridica integral restricțiile în privința consumului de apă potabilă pentru toți abonații din municipiul Câmpina, conform comunicării telefonice transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova.

DSP Prahova a confirmat astfel că, apa potabilă distribuită de societatea HIDRO PRAHOVA SA, pe întreaga rețea din municipiul Câmpina, îndeplinește toate condițiile de calitate prevăzute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia comunicată astăzi este urmarea rezultatelor conforme obținute atât de Direcția de Sănătate Publică Prahova, cât și de HIDRO PRAHOVA SA, pentru ultima rundă de analize prelevate în data de 19.08.2021 în punctul “Ieșire stație apă Muscel - spital Voila”, precum și din alte puncte aflate pe rețeua de distribuție.

Conform planului de măsuri comunicat Direcției de Sănătate Publică și autorităților locale din municipiul Câmpina, societatea HIDRO PRAHOVA SA va continua activitatea de monitorizare a calității apei potabile, rezultatele urmând să fie prezentate public.

New overlay nou 

Comunicat de presă : Societatea HIDRO PRAHOVA SA ridică restricțiile în privința consumului de apă potabilă pentru abonații din Câmpina, alimentați din Stația de apă Muscel – Câmpina

  Ploieşti, 20 august 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunţă că începând din data de 20 august 2021, ora 17.30, a luat decizia de a ridica restricțiile în privința consumului de apă potabilă pentru abonații din municipiul Câmpina, alimentați din Stația de apă Muscel – Câmpina. Măsura a fost adoptată ca urmare a comunicării oficiale transmise de Direcția de Sănătate Publică Prahova, care a confirmat că apa potabilă din această zonă îndeplinește toate condițiile de calitate prevăzute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare. În fapt, este vorba despre abonații din cea mai mare parte a muncipiului Câmpina, pentru care s-au impus măsuri preventive în privința consumului, începând din data de 13 august 2021.

Potrivit evaluării Direcției de Sănătate Publică Prahova, restricțiile de consum se mențin numai pentru abonații din zona Voila - Spital, care locuiesc pe străzile:  Drumul Taberei (de la rezervorul Muscel, până la intersecția cu strada Voila), Voila (de la intersecția străzii Drumul Taberei până la Spitalul Voila), Silvicultorului și Buciumului, urmând să fie menținute până la procesarea tuturor analizelor prelevate pentru această zonă.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA va asigura și în perioada următoare necesarul de apă pentru abonații din zona Voila - Spital, prin suplimentarea containerelor tip IBC, amplasate astfel încât să asigure continuitatea alimentării cu apă potabilă și un acces facil pentru utilizatori.

Conform planului de măsuri comunicat Direcției de Sănătate Publică și autorităților locale din municipiul Câmpina, societatea HIDRO PRAHOVA SA va continua activitatea de monitorizare a calității apei potabile, rezultatele urmând să fie prezentate public.

New overlay nou 

Comunicat de presa al societății HIDRO PRAHOVA SA referitor la evoluția situației privind calitatea apei potabile în municipiul Câmpina

  Ploieşti, 17 august 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunţă că este obligată să mențină restricțiile în privința consumului de apă potabilă pentru toți abonații din municipiul Câmpina, urmare a comunicatului Direcției de Sănătate Publică Prahova din data de 16 august 2021. 

Direcția de Sănătate Publică Prahova a prezentat rezultatul analizelor din data de 13 august 2021, în urma cărora a rezultat că numai în punctul de prelevare din zona Voila a fost confirmată în continuare prezența bacteriei Clostridium perfringens. În toate celelalte zone ale municipiului Câmpina, rezultatele probelor prelevate s-au încadrat în parametri de potabilitate.

Cu toate acestea, DSP Prahova a decis menținerea măsurilor preventive de protecție a sănătății consumatorilor branșați la întreg sistemul de aprovizionare cu apă potabilă din municipiul Câmpina, „până la confirmarea încadrării din punct de vedere calitativ a apei furnizate în parametri de potabilitate, conform Anexei 1 din Legea 458/2002 cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, până la sosirea rezultatelor noilor probe prelevate, societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță că va menține alimentarea cu apă potabilă prin containere în locațiile deja stabilite cu autoritățile locale și recomandă populației municipiului Câmpina să respecte indicațiile Direcției de Sănătate Publică, de fierbere a apei timp de cel puțin 10 minute înainte de consum. 

PUNCTELE DE ALIMENTARE CU APĂ sunt următoarele :

 • Spitalul Municipal Câmpina
 • Spitalul de Psihiatrie Voila
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”
 • Piaţa Centrală Câmpina
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Sindrom Down Câmpina (strada Simion Bărnuțiu 12)
 • Pasajul pietonal „La ceas”
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina (str. Voila nr. 67)
 • Asociația „Casa Speranței” (cartier Slobozia)
 • Drumul Taberei, intersecția cu strada Voila
 • Strada Silvicultorului
 • Strada Buciumului

Totodată, HIDRO PRAHOVA SA anunță că procesează în continuare, în paralel cu Direcția de Sănătate Publică Prahova, o nouă serie de probe prelevate în data de 16 august 2021, urmând să acționeze în consecință, în funcție de rezultatul acestora. În ultimele zile, societatea HIDRO PRAHOVA SA a  continuat operațiunile de curățare și igienizare, atât a rezervorului din zona Muscel, cât și a instalațiilor aferente, precum și monitorizarea calității apei furnizate, prin analize zilnice ale parametrilor de potabilitate.

New overlay nou 

Comunicat de presă : Societatea HIDRO PRAHOVA SA sărbătorește astăzi, 20 iulie 2021, “Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare"

 

Ploieşti, 20 iulie 2021

hidro prahova ziua lucratoruluiOperatorii de apă și canalizare din România sărbătoresc astăzi Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Marcată în fiecare an la data de 20 iulie, prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel național, aniversarea evidențiază rolul determinant pe care îl au societățile de distribuție a apei potabile, specialiștii, precum și investițiile din acest domeniu, pentru buna funcționare a comunităților locale, prin asigurarea continuității serviciilor către cetățeni. 

Cu acest prilej, conducerea societății HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, transmite tuturor angajaților mulțumiri pentru activitate și implicare, responsabilitate și profesionalism.

“Îmi face o deosebită plăcere ca în numele Consiliului de Administrație și al conducerii executive să le urez «La mulți ani tuturor colegilor din cadrul societății HIDRO PRAHOVA SA»! Îi asigurăm pe abonații și partenerii societății noastre că rămânem în continuare un partener serios, principalele obiective pe care le avem în vedere fiind axate pe continuarea programelor de dezvoltare și creștere constantă a calității serviciilor oferite, în condiții de performanță economică. Avem toată deschiderea pentru o colaborare permanentă și eficientă cu autoritățile locale, pentru asigurarea unui standard corespunzător al serviciilor puse la dispoziția cetățenilor. a declarat directorul general al societății HIDRO PRAHOVA SA, ing. Liviu Ilași.

 

New overlay nou 

Comunicat de presă : Societatea HIDRO PRAHOVA SA reia apelul adresat abonaților din Prahova, pentru utilizarea rațională a resurselor de apă

 

Ploieşti, 29 iulie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, reia cu insistență apelul adresat abonaților din aria de operare, în special celor din mediul rural, de a renunța definitiv la utilizarea resurselor existente de apă potabilă pentru activitățile agricole sau de grădinărit. Apa potabilă trebuie să fie folosită numai pentru consum personal, igienă sau alte activități gospodărești !

Așa cum societatea HIDRO PRAHOVA SA a semnalat încă din 30 iunie 2021, în localitățile Urlați și Mizil, precum și în zonele adiacente (comunele Călugăreni, Gura Vadului, Fântânele și Vadu Săpat), pe fondul unui consum excesiv și în condițiile unor temperaturi extreme, nivelul de apă din rezervoarele de înmagazinare a scăzut foarte mult, fapt care a obligat operatorul la introducerea unor restricții în activitatea de furnizare. Acestea au fost comunicate abonaților și autorităților locale, cu precizarea că folosirea rațională a resurselor de apă, respectând prevederile incluse în contractul de furnizare, reprezintă un act de normalitate și responsabilitate pentru buna funcționare a comunităților locale vizate.

În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA informează din nou abonații din aria de operare, precum și reprezentanții autorităților locale, că pentru orice fel de activități agricole, de grădinărit sau creșterea animalelor, trebuie utilizată exclusiv apa din sursele proprii (fântâni, puțuri). Contractul de furnizare în vigoare interzice utilizarea apei potabile, care este distribuită prin rețelele publice, în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. 

Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul nr.88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, care la art. 229 precizează :  “Utilizatorul este obligat: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor.

 

New overlay nou 

Comunicat de presă : Apel al societății HIDRO PRAHOVA SA către abonații din Prahova, pentru utilizarea rațională a resurselor de apă

 

Ploieşti, 30 iunie 2021

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, reia apelul adresat abonaților din aria de operare, în special celor din mediul rural, de a utiliza resursele de apă potabilă exclusiv pentru consumul personal, igienă sau alte activități gospodărești, și nu pentru lucrări agricole sau grădinărit.

În felul acesta, vor fi evitate situațiile în care unii utilizatori, aflați la capete de rețea, pot rămâne fără resursele necesare de apă potabilă. Riscul apariției unor situații de acest fel a fost semnalat în zona Urlați-Mizil, unde pe fondul unui consum excesiv, există posibilitatea scăderii nivelului de apă din rezervoarele de înmagazinare. Acest fapt poate duce implicit la scăderea debitelor și oprirea parțială a furnizării apei în unele localități, pentru umplerea rezervoarelor.

În acest context, societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că pentru orice fel de activități agricole, de grădinărit sau creșterea animalelor, abonații trebuie să utilizeze exclusiv apa din sursele proprii (fântâni, puțuri), respectând astfel prevederile incluse în contractul de furnizare, care interzice  utilizarea apei potabile, distribuită prin rețelele publice, în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. 

Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul nr.88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, care la art. 229 precizează :  “Utilizatorul este obligat: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor.

 

New overlay nou 

Comunicat de presă : Liviu Ilași este Director General provizoriu al societății HIDRO PRAHOVA SA.

 

Ploieşti, 07 iunie 2021

Liviu Ilasi fotoÎncepând din 7 iunie 2021,
Liviu Ilași este Director General provizoriu al societății HIDRO PRAHOVA SA.

 

Consiliul de Administrație al societății HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în județul Prahova, anunță numirea lui Liviu Ilași în funcția de Director General provizoriu al societății, începând cu data de 7 iunie 2021.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății HIDRO PRAHOVA SA care a avut loc pe 2 iunie 2021 și intră în vigoare astăzi, 7 iunie 2021. Fostul Director General, Adrian Semcu, a fost revocat din funcție.

De profesie inginer și jurist, Liviu Ilași are o bogată experiență managerială în conducerea companiilor strategice care derulează activități în domenii esențiale ale economiei naționale, în calitate de Director General al societății CONPET SA, pe parcursul a două mandate (2005-2009 și 2012-2017), Director Executiv în cadrul societății ELECTRICA SA, în perioada 2010-2012, precum și ca membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. București (2018-2019).

CV-ul Directorului General provizoriu al societății HIDRO PRAHOVA SA, Liviu Ilași, poate fi accesat integral pe site-ul www.hidroprahova.ro.  

Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA funcționează ca societate pe acţiuni, cu capital integral public, având acţionar majoritar Consiliul Judeţean Prahova. În prezent, societatea operează în 65 de localități din județul Prahova (municipiul Câmpina, 11 orașe și 54 de comune), precum și într-o comună din județul Argeș.

Modalități de plată a facturilor HIDRO PRAHOVA SA
Detalii la Secțiunea Relații cu clienți - Modalități de Plată Actuale 

selfpay logo


ac proiect apa banner

sprijin aplicatie banner

fazarea modernizare banner

ac poim banner

SUCURSALE
HIDRO PRAHOVA S.A.

Prezentare

Băicoi
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29
Email : baicoi@hidroprahova.ro
Blejoi
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi
Email : blejoi@hidroprahova.ro
Breaza
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Email: breaza@hidroprahova.ro
Buşteni - Azuga
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Email: busteni@hidroprahova.ro
Câmpina
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18
Email: campina@hidroprahova.ro
Comarnic
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100
Email: comarnic@hidroprahova.ro
Mizil
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Email: mizil@hidroprahova.ro
Plopeni
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A
Email: plopeni@hidroprahova.ro
Sinaia
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2
Email: sinaia@hidroprahova.ro
Slănic
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33
Email: slanic@hidroprahova.ro
Urlaţi
Telefon : 0244 / 271.221
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Email: urlati@hidroprahova.ro
Vălenii de Munte
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1
Email: valeni@hidroprahova.ro
Societatea HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele Societatea HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de Societatea HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.