Convocări AGOA

Convocări AGOA


Data publicarii: 28.02.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A., în conformitate cu prevederile art. 31 din Actul Constitutiv și prevederile art. 17 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 03.04.2024, ora 11:00, la sediul societății din Str. Logofät Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venturi și cheltuieli societății Hidro Prahova S.A., aferent anului 2024.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 04.04.2024, ora 11:00.

pdf iconConvocator-AGOA-03.04.2024


Data publicarii:07.02.2024
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societății și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 04.03.2024, ora 14:00, la sediul UAT Breaza, Oraș Breaza, str. Republicii, nr. 82B, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Infomare privind aplicarea dispozițiilor Secțiunii a 2-a „Măsuri referitoare la disciplina economico – financiară a operatorilor economicii” din Legea 296/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung .

2. Informare privind direcția de dezvoltare a societății HIDRO Prahova S.A. în anul 2024.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 05.03.2024, ora 11:00, la sediul societății Hidro Prahova S.A.

pdf iconConvocator-AGOA-04.03.2024


Data publicarii:12.12.2023
CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., in conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor in data de 22.12.2023, ora 11:00, prin videoconferință sau la sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea inființării punctului de lucru Puchenii Mari, judetul Prahova.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 27.12.2023, ora 12:00.

pdf iconConvocator-AGEA-22.12.2023


Data publicarii:12.12.2023

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.12.2023, ora 1 1:00, prin videoconferință sau Ia sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea fundamentării in vederea inițierii unui Memorandum, conform prevederilor arti LXXVI alin. 2 din Legea nr. 296/2023, referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, in vederea exceptarii operatorului Hidro Pahova S.A. de la aplicarea prevederilor sectiunilor din cadrul capitolul III Masuri de disciplina economico-financiare sectiunea II.

2.Informarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a Hidro Prahova S.A., privind Nota de fundamentare emisă de Directia Economică, cu nr.225/DE/24.10.2023, în vederea rectificării cheltuielilor cu energia electrică, pentru perioada ianuarie — iunie

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se reprogramează în data de 27.12.2023, ora 11.00.

pdf icon Convocator-AGOA-22.12.2023

pdf iconConvocator-AGOA-03.10.2023

pdf iconConvocator-AGEA-05.09.2023

pdf iconConvocator-AGEA-20.06.2023

pdf iconConvocator-AGOA-25.05.2023

pdf iconConvocator-AGEA-25.04.2023

pdf iconConvocator-AGEA-04.04.2023

pdf iconConvocator-AGOA-04.04.2023

pdf iconConvocator-AGEA-25.01.2023

Sari la conținut