Convocări AGOA

Convocări AGOA


Data publicarii: 29.05.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.06.2024, ora 11:00, la sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiesti, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1 . Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2023.

  1. Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2023.
  2. Aprobarea raportului de audit pe anul 2023.
  3. Aprobarea Notei privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, realizat de societatea Hidro Prahova S.A.

pdf icon Convocator AGOA


Data publicarii: 28.02.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 31 din Actul Constitutiv și prevederile art. 17 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 03.04.2024, ora 11:00, la sediul societății din Str. Logofät Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venturi și cheltuieli societății Hidro Prahova S.A., aferent anului 2024.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 04.04.2024, ora 11:00.

pdf iconConvocator-AGOA-03.04.2024


Data publicarii:07.02.2024
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societății și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 04.03.2024, ora 14:00, la sediul UAT Breaza, Oraș Breaza, str. Republicii, nr. 82B, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Infomare privind aplicarea dispozițiilor Secțiunii a 2-a „Măsuri referitoare la disciplina economico – financiară a operatorilor economicii” din Legea 296/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung .

2. Informare privind direcția de dezvoltare a societății HIDRO Prahova S.A. în anul 2024.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 05.03.2024, ora 11:00, la sediul societății Hidro Prahova S.A.

pdf iconConvocator-AGOA-04.03.2024


Data publicarii:12.12.2023
CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., in conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor in data de 22.12.2023, ora 11:00, prin videoconferință sau la sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea inființării punctului de lucru Puchenii Mari, judetul Prahova.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 27.12.2023, ora 12:00.

pdf iconConvocator-AGEA-22.12.2023


Data publicarii:12.12.2023

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al Societății HIDRO Prahova S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.12.2023, ora 1 1:00, prin videoconferință sau Ia sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea fundamentării in vederea inițierii unui Memorandum, conform prevederilor arti LXXVI alin. 2 din Legea nr. 296/2023, referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, in vederea exceptarii operatorului Hidro Pahova S.A. de la aplicarea prevederilor sectiunilor din cadrul capitolul III Masuri de disciplina economico-financiare sectiunea II.

2.Informarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a Hidro Prahova S.A., privind Nota de fundamentare emisă de Directia Economică, cu nr.225/DE/24.10.2023, în vederea rectificării cheltuielilor cu energia electrică, pentru perioada ianuarie — iunie

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se reprogramează în data de 27.12.2023, ora 11.00.

pdf icon Convocator-AGOA-22.12.2023

pdf iconConvocator-AGOA-03.10.2023

pdf iconConvocator-AGEA-05.09.2023

pdf iconConvocator-AGEA-20.06.2023

pdf iconConvocator-AGOA-25.05.2023

pdf iconConvocator-AGEA-25.04.2023

pdf iconConvocator-AGEA-04.04.2023

pdf iconConvocator-AGOA-04.04.2023

pdf iconConvocator-AGEA-25.01.2023

Sari la conținut