Cerere informații de interes public


Publicat conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Nume și prenume: Alexia Tudor

Email: transparenta544@hidroprahova.ro

Adresa: Ploiesti, Strada Logofăt Tăutu nr. 5, Prahova 100062

Telefon relații publice: 0244 529 474

Program de lucru:

Luni- Joi: 07:30-16:00 / Vineri: 07:30-13:30

Modalitatea de contestare a deciziei HIDRO Prahova S.A. și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz comunicare informații și depășirea termenului legal):

Sari la conținut