Servicii de bază

Preluarea și epurarea apelor uzate

Infrastructura de apă uzată

Rețelele de canalizare
În majoritatea localităților, rețelele de canalizare funcționează în sistem unitar. Excepție fac câteva zone din localitățile Câmpina și Bușteni, reprezentând 9 % din lungimea totală a rețelelor, ce au sisteme de canalizare separate pentru colectarea apelor pluviale de cele menajere. Lungimea totală a colectoarelor de canalizare este de 318,643 km, acestea preluând apele uzate provenite de la utilizatori prin 11.879 de racorduri (10. 235 – clienți casnici, 1345 – agenți economici și 299 – instituții publice).

Stații de pompare
Până la punerea în funcțiune a stațiilor de pompare executate prin Proiectul POS Mediu, în aria de operare a societății HIDRO Prahova S.A. se lucrează cu 13 stații de pompare, la Câmpina, Sinaia, Sălciile și Baba Ana.

Stații de epurare
Tratarea apelor uzate se realizează în 14 stații de epurare, ale căror trepte de tratare și debite proiectate au următoarele caracteristici:
Stații de epurare ape uzate (SEAU) cu treaptă mecanică, biologică și terțiară: Mizil (45 l/s), Brebu (4 l/s);

Stații de epurare ape uzate cu treaptă mecanică și biologică: Sinaia (109 l/s), Breaza (54 l/s), Câmpina (150 l/s), Băicoi (40 l/s), Plopeni (65 l/s), Urlați (32 l/s), Slănic (15 l/s), Vălenii de Munte (3 stații cu 110,65 l/s), Fântânele (15 l/s);
Stație epurare ape uzate cu treaptă mecanică: Poiana Câmpina (18 l/s).

O parte din stațiile de epurare, cum ar fi cele de la Sinaia, Breaza, Câmpina, Plopeni, Urlați și Vălenii de Munte, beneficiază de lucrări de extindere și modernizare finanțate din fonduri europene, investiții în curs de implementare prin proiectul ,,Fazarea proiectului – Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în jud. Prahova”.

În cadrul stațiilor de epurare din localitățile Sinaia, Câmpina, Breaza și Vălenii de Munte funcționează laboratoare specializate, în cadrul cărora se realizează monitorizarea de control pentru:

1. apele uzate, neepurate în punctul de control (cămin intrare);
2. apele uzate epurate mecanic;
3. apele uzate epurate biologic;
4. apele uzate epurate în punctul de evacuare spre emisar.

Aici sunt efectuate analize fizico-chimice pentru apele uzate – indicatori de calitate și analize fizico – chimice ale nămolului brut și stabilizat – parametrii chimici : pH, umiditate, indicele de volum, raport mineral/volatil, culoare și miros, conform reglementarilor în vigoare (HG 188/2002 actualizată, HG 352/2005 și prevederile AGA).
În cadrul stațiilor de tratare din Sinaia – Valea Dorului, Comarnic, Câmpina, Schiulești și Ștefești funcționează laboratoarele de apă care monitorizează permanent apa tratată pe fluxul tehnologic. Laboratoarele Opler – Sinaia, Câmpina și Fântânele – Mizil, înregistrate la Ministerul Sănătății, realizează monitorizarea de control a apei potabile distribuită consumatorilor, pe întreaga arie de operare a HIDRO Prahova S.A, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 si HG 342/2013.

Sari la conținut