Modul Registratura

Tarif apă


Ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare – anul 2023

Începând cu data de 01.01.2023, urmare a Deciziei nr. 197/18.11.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pdf icon, privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a societății HIDRO Prahova S.A., vor intra în vigoare:

  • Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită – 6,27 lei/mc, exclusiv TVA.
  • Tariful pentru canalizare-epurare – 5,26 lei/mc exclusiv TVA.

*Cota TVA aplicată serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este de 9%.

Prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită, precum și tariful pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a societății HIDRO Prahova S.A. s-au determinat având în vedere respectarea prevederilor din Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de apă și de canalizare nr. 116/09.07.2009, modificat și completat prin Actul adițional nr. 33/2022.

Acesta include strategia tarifară la extinderea ariei de operare a societății HIDRO Prahova SA și a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”. 

pdf icon Act aditional 2022 Strategia tarifara

Sari la conținut