Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunţă că se confruntă în această perioadă cu un nivel excesiv al consumului de apă potabilă, pe fondul continuării utilizării resurselor de apă pentru grădinărit și activități agricole. În aceste condiții, ar putea fi necesar ca pe timp de noapte, pentru refacerea rezervelor de apă, societatea HIDRO PRAHOVA să introducă un program de distribuţie a apei. Măsura se va implementa numai dacă va exista riscul ca pe timp de zi, apa să nu poată fi furnizată în regim continuu, la parametrii de debit și presiune corespunzători, la nivelul branșamentului utilizatorului.

În această situație, vă informăm că în perioada 29 iunie - 6 iulie 2020, apa poate fi întreruptă după următorul program:

 • În oraşele Mizil și Urlați, în intervalul orar 24.00 – 04.00
 • În comuna Gornet Cricov, în intervalul orar 24.00 – 04.00
 • În comuna Tomşani, în intervalul orar 24.00 – 04.00
 • În comuna Ceptura, în intervalul orar 24.00 – 04.00
 • În comuna Baba Ana (satele Cireșanu, Conduratu și Satul Nou), apa ar putea fi întreruptă în intervalele 10.00-17.00 și 22.00 – 06.00.
 • În comuna Gura Vadului (satele Gura Vadului, Tohani si Persunari), apa ar putea fi întreruptă în intervalele 10.00-17.00 și 22.00 – 06.00.
 • În comuna Fulga, apa ar putea fi întreruptă în intervalele 11.00 - 17.00 şi 23.00 – 06.00.
 • În comuna Sălciile, apa ar putea fi întreruptă în intervalele 11.00 - 17.00 şi 23.00 – 06.00.
 • În comuna Ciorani, apa ar putea fi întreruptă în intervalele 13.00 - 17.00 şi 24.00 – 05.00.
 • În comuna Boldeşti-Grădiştea, sat Grădiştea, apa ar putea fi întreruptă în intervalele 13.00 - 17.00 și 24.00 – 05.00.
 • În comuna Călugareni, sat Valea Scheilor, apa ar putea fi întreruptă în intervalul 29.06.2020 ora 21.00 - 01.07.2020 ora 21.00, iar în satul Călugăreni, în intervalul 1.07.2020 ora 21.00 - 03.07.2020 ora 21.00.                                                                                                                                                                                                                                 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a informat în scris primăriile localităților nominalizate cu privire la necesitatea distribuirii apei conform unui program, în funcţie de condiţiile precizate, aceasta fiind singura soluţie tehnică pentru furnizarea apei tuturor abonaților din localitate.

Totodată, HIDRO PRAHOVA SA reia apelul adresat abonaților încă din luna aprilie 2020, de a folosi apa strict pentru gospodărie și de a renunța la utilizarea apei potabile în activități agricole și de grădinărit, în scopul evitării unor deficiențe în procesul de distribuție.

Societatea noastră îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, pe perioada întreruperii furnizării apei. HIDRO PRAHOVA a intensificat programul de monitorizare a calității apei distribuite, urmând ca cetățenii să fie informați constant cu privire la valorile indicatorilor de potabilitate a apei, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a informat în scris primăriile localităților nominalizate cu privire la necesitatea distribuirii apei conform unui program, în funcţie de condiţiile precizate, aceasta fiind singura soluţie tehnică pentru furnizarea apei tuturor abonaților din localitate.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunţă că întrerupe distribuţia apei potabile in comuna Fulga, astazi 29.06.2020, in intervalul orar 10.00-16.00 , pentru refacerea rezervei de apă care asigură alimentarea abonaţilor din localitatea Fulga, operaţiune absolut necesară pe fondul creşterii consumului. Vor fi afectaţi abonaţii HIDRO PRAHOVA din comuna Fulga.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA face precizarea că, a fost instiintata Primăria comunei  Fulga pentru sistarea distribuţiei apei potabile în intervalul indicat, astfel încat în rezervor   să se acumuleze o cantitate de apă suficientă pentru alimentarea tuturor abonaţilor din zonă, aceasta fiind singura soluţie  tehnică  pentru furnizarea apei în continuare.

Societatea noastră îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile, şi roagă toţi consumatorii afectaţi de aceasta oprire să îşi asigure rezerve  de apă pentru consum si uz casnic, pe perioada întreruperii furnizării apei.

Inainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în viguare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, anunță oprirea distribuţiei apei potabile în  oraşul Azuga, în ziua de 26 iunie 2020, între orele 11.30-13.30, pentru remedierea unei defecţiuni accidentale la conducta de aducţiune din strada Florilor .

Sunt afectați de întreruperea distribuției apei potabile  abonații care locuiesc în orașul Azuga.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat și dă asigurări că echipele de intervenție lucrează în prezent pentru remedierea situației.  Reluarea furnizării apei potabile către utilizatorii HIDRO PRAHOVA se va face în cel mai scurt timp, la parametrii de calitate corespunzători.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, anunță oprirea distribuţiei apei potabile în  oraşul Vălenii de Munte, în ziua de 26 iunie 2020, între orele 10.00-18.00, pentru remedierea unei defecţiuni accidentale la conducta de aducţiune din strada DN 1A -Teişani .

Sunt afectați de întreruperea distributiei apei potabile  abonatii care locuiesc în Vălenii de Munte pe străzile: Ştefan cel Mare, Al. Odobescu, Cuza Vodă şi DN 1A.

Societatea noastra îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerve de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în orașul Sinaia, în data de 24 iunie 2020, între orele 9.00-14.00, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare - igienizare a rezervorului din Zona Specială. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din Sinaia, străzile: Aleea Peleşului și Săniuşului.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a fost informată Primăria orașului Sinaia în legătură cu desfășurarea lucrărilor de spălare-igienizare și implicit oprirea apei în intervalul precizat.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, în perioada întreruperii furnizării apei.

Înainte de reluarea distribuţiei vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA  anunță oprirea distribuției apei potabile în orașul Comarnic,  astăzi 18 iunie 2020, între orele 9.30-13.30, din cauza turbidității foarte mari,  provocată de ploile torențiale din ultimele ore. Sunt afectați de oprire consumatorii care locuiesc pe străzile Ghioșești Gurguiata, Ghioșești Comănoilor, Ghioșești Drumul Tălii, Ghioșeștii de Jos, Ghioșești Tălenilor, Ghioșești Lacul Băcioilor, Ghioșești Podul Boieresc – parțial, Ghioșești Cărbunarița – parțial, Ghioșești Maria Baciu, Ghioșești Valea Mesteacănului.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat și dă asigurări că echipele de intervenție lucrează în prezent pentru remedierea situației.  Reluarea furnizării apei potabile către utilizatorii HIDRO PRAHOVA se va face în cel mai scurt timp, la parametrii de calitate corespunzători.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță oprirea distribuției apei potabile în municipiul Câmpina, în ziua de 18 iunie  2020, între orele 09.00-12.00, pentru remedierea unei defecțiuni accidentale pe conducta de distribuție din strada  Sondei. Vor fi afectați de această oprire abonații HIDRO PRAHOVA care locuiesc în blocurile din străzile:  Maramureş, Puiu Sorin, Cutezători, Toma Ionescu, Victoriei, Sondei.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, în perioada întreruperii furnizării apei.

După finalizarea intervenției, reluarea furnizării apei potabile către utilizatorii HIDRO PRAHOVA se va face în cel mai scurt timp, la parametrii de calitate corespunzători.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în comuna Poienarii Burchii, satul Ologeni, în data de 17 iunie 2020, în intervalul orar 09.00-13.00,  pentru efectuarea unor lucrări de reparație la rezervorul de înmagazinare apă, din cadrul Gospodăriei de apă Ologeni. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din comuna Poienarii Burchii, satul Ologeni.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve pentru consum și uz casnic, pe durata întreruperii furnizării apei. 

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în orașul Sinaia, în data de 17 iunie 2020, între orele 9.00-14.00, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare - igienizare a rezervoarelor Calea Codrului. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din Sinaia, strazile:  Calea Codrului, Gheorghe Doja, Şoimului, Piatra Arsa, Costilei, Plevnei, Furnica - partial si Cartier Tirul cu Porumbei.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a fost informată Primăria orașului Sinaia în legătură cu desfășurarea lucrărilor de spălare-igienizare și implicit oprirea apei în intervalul precizat.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, în perioada întreruperii furnizării apei.

Înainte de reluarea distribuţiei vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță oprirea furnizării apei potabile în comuna Blejoi, în data de 17 iunie 2020, în intervalul 8.00-16.00, pentru a asigura frontul de lucru necesar lucrărilor de modernizare a străzii Înfrățirii din satul Ploieștiori.

Potrivit comunicării primite din partea societății care execută aceste lucrări, în colaborare cu Primăria Blejoi, se va interveni asupra cotei actuale a covorului asfaltic, motiv pentru care se impune inclusiv modificarea vanelor într-unul dintre căminele stradale. Pe perioada intervenției, alimentarea cu apă în toată zona va fi oprită, situatie ce va afecta abonații care locuiesc pe străzile: Înfrățirii (fostă Jupiter), Dispensarului (fostă Soarelui), Cimitirului (fostă Eternității) și Ogrăzii (fostă Prahovei).

Societatea HIDRO PRAHOVA SA își cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile și roagă toți consumatorii afectați de această oprire să își asigure rezerve pentru consum și uz casnic, în perioada întreruperii furnizării apei. Înainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunţă că întrerupe distribuţia apei potabile in satul Valea Scheilor, comuna Călugăreni, în perioada 11.06.2020, ora 16.00 – 12.06.2020, ora 18.00, pentru refacerea rezervei de apă care asigură alimentarea abonaţilor a localităţii Călugăreni, operaţiune absolut necesară pe fondul creşterii consumului. Vor fi afectaţi abonaţii HIDRO PRAHOVA din satul Valea Scheilor.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA face precizarea că, a primit acordul Primăriei comunei Călugăreni pentru sistarea distribuţiei apei potabile în intervalul indicat, astfel încat în rezervorul  de la staţia Călugăreni să se acumuleze o cantitate de apă suficientă pentru alimentarea tuturor abonaţilor din zonă, aceasta fiind singura soluţie  tehnică  pentru furnizarea apei în continuare.

Societatea noastră îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile, şi roagă toţi consumatorii afectaţi de aceasta oprire să îşi asigure rezerve  de apă pentru consum si uz casnic, pe perioada întreruperii furnizării apei.

Inainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în viguare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunţă că se confruntă în această perioadă cu un nivel excesiv al consumului de apă potabilă, pe fondul continuării utilizării resurselor de apă pentru grădinărit și activități agricole. În aceste condiții, ar putea fi necesar ca pe timp de noapte, pentru refacerea rezervelor de apă, societatea HIDRO PRAHOVA să introducă un program de distribuţie a apei. Măsura se va implementa numai dacă va exista riscul ca pe timp de zi, apa să nu poată fi furnizată în regim continuu, la parametrii de debit și presiune corespunzători, la nivelul branșamentului utilizatorului.

În această situație, vă informăm că în perioada 11 – 14 iunie 2020, apa poate fi întreruptă după următorul program:

•În oraşul Mizil, în intervalul orar 24.00 – 04.00..
•În comuna Baba Ana (satele Cireșanu, Conduratu și Satul Nou), în intervalul orar 22.00 – 05.00.
•În comuna Gura Vadului (satele Gura Vadului, Tohani și Persunari), în intervalul orar 22.00-05.00

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a informat primăriile localităților nominalizate cu privire la necesitatea distribuirii apei conform unui program, în funcţie de condiţiile precizate, aceasta fiind singura soluţie tehnică pentru furnizarea apei tuturor abonaților din localitate.

Totodată, HIDRO PRAHOVA SA reia apelul adresat abonaților încă din data de 10 aprilie 2020, de a folosi apa strict pentru gospodărie și de a renunța la utilizarea apei potabile în activități agricole și de grădinărit, în scopul evitării unor deficiențe în procesul de distribuție.

Societatea noastră îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, pe perioada întreruperii furnizării apei. HIDRO PRAHOVA a intensificat programul de monitorizare a calității apei distribuite, urmând ca cetățenii să fie informați constant cu privire la valorile indicatorilor de potabilitate a apei, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunţă că se confruntă în această perioadă cu un nivel excesiv al consumului de apă potabilă, pe fondul continuării utilizării resurselor de apă pentru grădinărit și activități agricole. În aceste condiții, ar putea fi necesar ca pe timp de noapte, pentru refacerea rezervelor de apă, societatea HIDRO PRAHOVA să introducă un program de distribuţie a apei. Măsura se va implementa numai dacă va exista riscul ca pe timp de zi, apa să nu poată fi furnizată în regim continuu, la parametrii de debit și presiune corespunzători, la nivelul branșamentului utilizatorului.

În această situație, vă informăm că în perioada 11 – 16 iunie 2020, apa poate fi întreruptă după următorul program:

•În oraşul Urlați, în intervalul orar 24.00 – 04.00.
•În comuna Gornet Cricov, în intervalul orar 24.00 – 04.00.
•În comuna Ceptura, în intervalul orar 24.00 – 04.00.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a informat primăriile localităților nominalizate cu privire la necesitatea distribuirii apei conform unui program, în funcţie de condiţiile precizate, aceasta fiind singura soluţie tehnică pentru furnizarea apei tuturor abonaților din localitate.

Totodată, HIDRO PRAHOVA SA reia apelul adresat abonaților încă din data de 10 aprilie 2020, de a folosi apa strict pentru gospodărie și de a renunța la utilizarea apei potabile în activități agricole și de grădinărit, în scopul evitării unor deficiențe în procesul de distribuție.

Societatea noastră îşi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, pe perioada întreruperii furnizării apei. HIDRO PRAHOVA a intensificat programul de monitorizare a calității apei distribuite, urmând ca cetățenii să fie informați constant cu privire la valorile indicatorilor de potabilitate a apei, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații că este nevoită să oprească distribuția apei potabile în orașul Urlați, în data de 10 iunie 2020, în intervalul orar 9.30-12.30 din cauza avariei care s-a produs pe rețeaua electrică, ce afectează stația de pompare din Băltești.  Este afectat de această oprire tot orașul Urlați. Furnizarea apei va fi reluată după remedierea defecțiunii de către echipa de intervenții a societății Electrica.

Societatea Hidro Prahova SA îsi cere scuze faţă de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile, asigurându-i  că echipele de intervenţie a SC Electrica vor face tot posibilul să finalizeze lucrările de remediere a avariei în cel mai scurt timp. Dupa remedierea defecțiunilor la rețeaua de alimentare cu energie electrică, reluarea furnizării apei potabile catre utilizatorii Hidro Prahova, se face în cel scurt timp la parametrii de calitate corespunzători.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în orașul Sinaia, în data de 09 iunie 2020, între orele 8.00-14.00, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare - igienizare a rezervorului Cravata Rosie situat pe drumul Cota 1400. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din Sinaia, strazile: Tisei, Trandafirilor, Sportului şi drumul Cota 1400.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a fost informată Primăria orașului Sinaia în legătură cu desfășurarea lucrărilor de spălare-igienizare și implicit oprirea apei în intervalul precizat.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să îşi asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic, în perioada întreruperii furnizării apei.

Înainte de reluarea distribuţiei vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în comuna Drăgăneşti, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare-igienizare a rezervorului de apă potabilă care alimentează localitatea, după următorul program:

 • Satul Bărăitaru în perioada 09 iunie 2020, ora 08:00 – 10 iunie 2020, ora 08:00
 • Satul Drăgăneşti în perioada 10 iunie 2020, ora 08:00 – 11 iunie 2020, ora 08:00
 • Satul Cornu de Jos in perioada 11 iunie 2020, ora 08:00 – 12 iunie 2020, ora 08:00

Vor fi afectați toți abonații HIDRO PRAHOVA din satele Bărăitaru, Drăgăneşti si Cornu de Jos.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA precizează că a informat în scris Primăria comunei Drăgăneşti în legătură cu desfășurarea lucrărilor de spălare-igienizare și implicit oprirea apei în intervalul precizat.

 Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve pentru consum și uz casnic, pe durata întreruperii furnizării apei. Înainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în comuna Cocorastii Colţ, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare-igienizare a rezervorului de apă potabilă care alimentează localitatea, după următorul program:

 • În perioada 28 mai 2020, ora 06:00 – 29 mai 2020, ora 08:00

Vor fi afectați toți abonații HIDRO PRAHOVA din comuna Cocorastii Colţ, în intervalele de timp precizate.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve pentru consum și uz casnic, pe durata întreruperii furnizării apei. Înainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în comuna Tinosu in satele Tinosu, Pisculeşti si Predeşti, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare-igienizare a rezervorului de apă potabilă care alimentează localitatea, după următorul program:

 • În perioada 27 mai 2020, ora 06:00 – 28 mai 2020, ora 08:00

Vor fi afectați toți abonații HIDRO PRAHOVA din satele Tinosu, Pisculeşti si Predeşti, în intervalele de timp precizate.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve pentru consum și uz casnic, pe durata întreruperii furnizării apei. Înainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunță că va întrerupe distribuția apei potabile în comuna Poienarii Burchii, satul Poienarii Rali, pentru efectuarea lucrărilor programate de spălare-igienizare a rezervorului de apă potabilă care alimentează localitatea, după următorul program:

 • În perioada 26 mai 2020, ora 06:00 – 27 mai 2020, ora 08:00

Vor fi afectați toți abonații HIDRO PRAHOVA din satul Poienarii Rali, în intervalele de timp precizate.

Societatea noastră îşi cere scuze față de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile şi roagă toţi consumatorii afectaţi să îşi asigure rezerve pentru consum și uz casnic, pe durata întreruperii furnizării apei. Înainte de reluarea distribuţiei, vor fi prelevate probe de apă, ce vor fi analizate în vederea asigurării gradului de potabilitate al acesteia, conform reglementărilor în vigoare.

Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunță sistarea furnizării apei potabile în orașele Azuga și Bușteni, în data de 22 mai 2020, în intervalul orar 11.00-13.00, pentru remedierea unui defect accidental la conducta de distribuție din strada Victoriei. Vor fi afectați abonații HIDRO PRAHOVA din orașul Azuga (strada Victoriei), precum și cei care locuiesc în următoarele zone din Bușteni: cartierele Zamora și Piatra Arsă, străzile Griviței, Sirenei, Mihai Eminescu și Prahovei. 

Societatea HIDRO PRAHOVA SA își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat și dă asigurări că echipele de intervenție lucrează în prezent pentru remedierea defecțiunii. După finalizarea acțiunii, reluarea furnizării apei potabile către utilizatorii HIDRO PRAHOVA se va face în cel mai scurt timp, la parametrii de calitate corespunzători. 

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Sucursale Hidroprahova S.A.

Harta sucursalelor Hidro Prahova

Băicoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500
Adresa : Str. Republicii nr. 29

Blejoi

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 327.100
Adresa : Radu Tudoran, nr. 15
Comuna Blejoi, Sat Blejoi

Breaza

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930
Adresa : Str. Republicii nr. 82 B

Buşteni - Azuga

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978
Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A

Câmpina

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051
Adresa : Calea Doftanei nr.18

Comarnic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895
Adresa : Str. Republicii 98-100

Mizil

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237
Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A

Plopeni

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478
Adresa: Str. Independetei nr. 1A

Sinaia

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 2

Slănic

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095
Adresa : Str. 23 August nr. 33

Urlaţi

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108
Adresa : Str. 1 Mai nr. 153

Vălenii de Munte

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200
Adresa : Str. Berceni nr. 1