SC HIDRO PRAHOVA SA realizează analize fizico-chimice si bacteriologice pentru apă potabilă, prin laboratoarele specializate din Câmpina, Sinaia (Oppler) si Fântânele (Mizil), pe bază de comandă sau cerere, din partea tuturor celor interesati. Probele vor fi prelevate de solicitanti din surse proprii, în conditii comunicate în prealabil de către personalul de laborator.

Laboratoarele SC HIDRO PRAHOVA SA sunt înregistrate la Ministerul Sănătătii, în vederea efectuării monitorizării de control a calitătii apei potabile. Procedurile de verificare se derulează în conformitate cu programele de monitorizare prevăzute de legislatia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de SC HIDRO PRAHOVA SA este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Prahova, care efectuează analize fizico-chimice si bacteriologice, conform monitorizării de audit. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

Pentru monitorizarea calitătii apei la iesirea din statia de tratare, frecventa de prelevare a probelor si parametrii indicatori pentru monitorizarea de control se realizeaza în functie de volumul de apă mediu produs în mc/zi. În privinta monitorizării apei la consumator, prelevarea probelor va depinde de numărul locuitorilor din zona de distributie.

SC HIDRO PRAHOVA SA anuntă următoarele tarife pentru analize fizico-chimice si bacteriologice, prin :LABORATOR APĂ POTABILĂ SINAIA (OPPLER):
Telefon : 0244/315601

 

 

LABORATOR APĂ POTABILĂ FÂNTANELE (MIZIL)

Telefon : 0721211491 

Nr. crt.

INDICATORI DE CALITATE

PRET/ANALIZĂ (RON fără TVA)

 

Parametrii Chimici

 

1

Clor rezidual liber si total - SR EN ISO 7393-2/2002

10

2

Amoniu -SR ISO 7150-1/2001

18

3

Aluminiu SR ISO 10566/2001

21

4

Cloruri -SR ISO 9297/2001

12

5

Culoare -SR EN  ISO 7887/2002

8

6

Duritate totală - SR ISO 6059/2008

14

7

Nitriti(azotiti) - SR EN 26777/2002

17

8

Nitrati(azotati) - SR ISO 7890-3/2000

21

9

Indice permanganat (Oxidabilitate) - SR EN ISO 8467/2001

19

10

pH - SR ISO 10523/2012

8

11

Fier - SR ISO 6332/1996

21

12

Conductivitate- SR EN 27888/1997

8

13

Sulfati -STAS 3069/1987

13

14

Turbiditate  -SR EN ISO 7027/2001

8

 

Parametrii microbiologici

 

15

Număr de colonii la 22°C -SR EN ISO 6222/2004

14

16

Număr de colonii la 37°C -SR EN ISO 6222/2004

14

17

Bacterii coliforme si E.Coli-SR EN ISO 9308-1/2015

43

18

Enterococi - SR EN ISO 7899-2/2002

33

19

Clostridium Perfingers - Legea 458/2002

47

 

LABORATOR APĂ POTABILĂ CÂMPINA

Telefon : 0725139681 

Nr. crt.

 INDICATORI DE CALITATE

PRET/ANALIZĂ (RON fără TVA)

 

Parametrii Chimici

 

1

Clor rezidual liber si total - SR EN ISO 7393-2/2002

11

2

Amoniu - SR ISO7150-1/2001

21

3

Aluminiu SR ISO 10566/2001

25

4

Cloruri - SR ISO 9297/2001

13

5

Culoare - SR EN  ISO 7887/2002

9

6

Duritate totală - SR ISO 6059/2008

17

7

Nitriti (azotiti) - SR EN 26777/2002

20

8

Nitrati (azotati) - SR ISO 7890-3/2000

23

9

Indice permanganat (Oxidabilitate) - SR EN ISO 8467/2001

23

10

pH - SR ISO 10523/2012

8

11

Fier - SR ISO 6332/1996

24

12

Conductivitate- SR EN 27888/1997

8

13

Sulfati -STAS 3069/1987

15

14

Turbiditate  -SR EN ISO 7027/2001

9

Dispecerat

0724-299.614
0244-700.840

Achizitii publice

SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti

Achizitioneaza produse, servicii si lucrari in conformitate cu prevederile Legii 99/2016,privind achizitiile sectoriale si a HG 394/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acord-cadru din Legea 99/2016.
Procedurile de licitatie a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12,alin.1 din Legea 99/2016 se deruleaza prin Serviciul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),online.

Entitatea contractanta poate achizitiona direct produse,servicii si lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, se incadreaza in pragurile prevazute de art. 12,alin. 4 din Legea 99/2016, efectuandu-se din Catalogul de Produse SEAP, conform prevederilor art.49, alin.1 si 2, din HG 394/2016.

Băicoi

Adresa : Str. Republicii nr. 29
Telefon : 0244 / 260.500
Fax : 0244 / 260.500

Breaza

Adresa : Str. Republicii nr. 82 B
Telefon : 0244 / 341.931
Fax : 0244 / 341.930

Buşteni - Azuga

Adresa : Str. Erou Moldoveanu nr.2A
Telefon : 0244 / 320.153
Fax : 0244 / 320.978

Câmpina

Adresa : Calea Doftanei nr.18
Telefon : 0244 / 338.919
Fax : 0244 / 336.050
Dispcerat : 0244 / 336.051

Comarnic

Adresa : Str. Republicii 98-100
Telefon : 0244 / 390.895
Fax : 0244 / 390.895

Mizil

Adresa : Str. M. Kogalniceanu  nr.2A
Telefon : 0244 / 251.237
Fax : 0244 / 251.237

Plopeni

Adresa:Str. Independetei nr. 1A
Telefon : 0244/221.478
Fax : 0244/221.478

Sinaia

Adresa :Str. Avram Iancu nr. 2
Telefon : 0244 / 312.079
Fax : 0244 / 312.079

Slănic

Adresa : Str. 23 August nr. 33
Telefon : 0244 / 241.095
Fax : 0244 / 241.095

Urlaţi

Adresa : Str. 1 Mai nr. 153
Telefon : 0244 / 271.108
Fax : 0244 / 271.108

Vălenii de Munte

Adresa : Str. Berevoiesti nr. 8
Telefon : 0244 / 281.200
Fax : 0244 / 281.200