HIDRO Prahova S.A. a semnat, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-13, “Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic”.

Anunţuri / Noutăţi


15 noiembrie 2023

Semnare contract PH-CL-13 – Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic

HIDRO Prahova S.A. a semnat, în data de 06.11.2023, contractul de proiectare și execuție intitulat PH-CL-13, “Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic”.

Contractul este inclus în „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului constă în:

 • Reabilitare captare Valea Dorului;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Dorului – STAP Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Valea Dorului;
 • Reabilitare Stație de tratare Opller;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Cumpătu;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Furnica;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Mănăstire;
 • Reabilitare rezervor de înmagazinare Spital;
 • Reabilitare captare Valea Florei – Comarnic;
 • Reabilitare conducta de aducțiune captare Valea Florei – STAP Vatra Sat.

Lucrările se referă la:

a) Activități de proiectare – Proiect Tehnic de Execuție și orice documentație necesară pentru obținerea avizelor și autorizațiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare;

b) Lucrări de constructie;

c) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice;

d) Testare și punere în funcțiune;

e) Instruirea personalului Beneficiarului;

f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție.

Valoarea totală a contractului este de 72.670.885,30 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. CORAL S.R.L. (lider de asociere), cu asociații S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. și S.C. CONCELEX S.R.L. Durata acestui contract este de 24 luni.

HIDRO Prahova S.A. derulează „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020 ”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 03.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 RON din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO Prahova S.A., precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

 • Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga
 • Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni
 • Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic
 • Drăgănești, Dumbrava
 • Fulga
 • Gherghița
 • Izvoarele
 • Mizil
 • Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos
 • Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani
 • Telega, Tinosu, Tomșani
 • Urlați
 • Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: madalina.stan@hidroprahova.ro. Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

pdf icon Comunicat

Distribuie anunțul!

Sari la conținut